Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
10ba95ac facf 42d2 af96 26f8e09dcad4
För att få uppkopplad teknik i Stockholms skärgård blir det nu fokus på den demolägenhet på Danderyds sjukhus som i veckan får ett inomhusnät för 5G. 

I arbetet med demolägenheten kommer Tiohundra i Norrtälje att delta för att specificera vilken typ av uppkopplad teknik som är aktuell för samordningsprojektet. Eftersom Tiohundra arbetar med både sjukvård och äldreomsorg, blir demolägenheten ett spännande exempel på den samordnade digitalisering som Sverige nu står inför.

För Region Stockholm innebär utvecklingen på sikt en avlastning av primärvården. Ett välkommet inslag efter coronakrisen.

För länets skärgårdskommuner innebär utvecklingen att möjligheterna ökar till ett fullgott liv i den extrema glesbygd som skärgården utgör. Såväl för den äldre befolkningen som för den förvärvsarbetande.

Projekt Oden inleds med Nackamasterna och ger bredband över luft till skärgårdskommunernas glesbygd. Värmdö kommuns roll blir att medverka till att utarbeta framtida användarfall och att ta fram kraven på det framtida nätet. Målet är att utveckla ett komplett koncept som stödjer aktörernas behov.

Det utvecklingsarbete i demolägenheten som nu inleds, omfattar flera parter. Från Region Stockholm deltar avdelningen Medicinsk apparatur i hemmet (MAH), som kommer att bidra med distansservice av uppkopplade hjälpmedel, exempelvis elrullstolar och snarkmasker. Danderyds sjukhus innovationsavdelning, DS Innovation, kommer att bidra med den egna verksamhetens projekt på sjukhuset. Tiohundra kommer att bidra med de egna erfarenheterna från hemtjänst och hemsjukvård i Roslagen. Användarföreningen kommer att bidra med erfarenheter från deltagande regioner, kommuner och leverantörer.

I samordningsprojektet deltar övriga skärgårdskommuner i processen att beskriva egna verksamhetsmål i respektive kommun. Den södra gruppen skärgårdskommuner deltar i nära samverkan med Verklighetslabb Stureby – testarenan för framtidens äldreomsorg i Stockholms stad.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojektet i Region Stockholm.

Välkommen till en spännande fortsättning!