Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Dceab1f1 d299 83de d61c 23f653acca86

Digitalisering i hyreslägenheter
Drönarleverans i hög tätortsgrad är ett av de teknikexempel som ingår i utvecklingsprojektet tillsammans med AB Stockholmshem.

Det är inte bara glesbygd som får fördelar med drönarleveranser. I befolkningstäta samhällen blir bilköerna ett problem när e-handeln ökar. Nya föreskrifter från Läkemedelsverket i sommar kommer dessutom att förstärka behovet av säkra leveranser med kvittering. Drönarleveranser i Berlin visar vägen.

Lagstiftningen central
När ett kvarboende digitaliseras blir den framtida lagstiftningen central. För AB Stockholmshem, som ägs av Stockholms stad, definieras verksamheten av EU som en väsentlig entitet. Sjukvård och omsorg är exempel på verksamheter i en väsentlig entitet. Det innebär att den framtida svenska lagstiftning som reglerar den digitalisering som nu utvecklas, kommer att vara styrande när det gäller motståndskraft, redundans, cybersäkerhet och byggnaders funktion i såväl kommuner som regioner. I korthet är det följande direktiv och lagtexter som blir styrande:

  • RCE-direktivet – Blir den svenska lagstiftning som reglerar kritiska entiteters motståndskraft. Om exempelvis fiberuppkopplingen slås ut ska satellit-uppkopplingen fungera i stället. Speciellt viktigt för personer med nedsatt funktion.

  • NIS 2-direktivet – Blir svensk lagstiftning om två år. Omfattar lagstiftad cybersäkerhet inom EU. Lagstiftningen gör ledande befattningshavare i regioner och kommuner personligt ansvariga för brister i cybersäkerhet – med vite och böter som följd.

  • Nya Socialtjänstlagen – Blir svensk lagstiftning i januari 2023. Lagstiftningen fokuserar på förebyggande funktioner och inkluderar också förändringar och nya krav i Plan- och bygglagen (PBL) – vilket inkluderar krav på fastighetens utformning.

Därutöver introducerar exempelvis Läkemedelsverket nya föreskrifter rörande läkemedelsleveranser redan till sommaren 2022. Föreskrifterna kommer att påverka samtliga leveransformer av läkemedel.

Funktion – helautomatiska drönarleveranser
Drönare från amerikanska Matternet har redan visat att framtiden är här. I Berlin används nu drönare för medicinska transporter – för ökad medicinsk säkerhet inom sjukvården. Stadens 3,7 miljoner invånare gör Berlin till EU:s befolkningstätaste stad. Därför blir drönare och helautomatiska flygningar ett sätt att minska trycket på biltrafiken och skynda på exempelvis transporter av laboratorieprover. Drönarna servar 80% av Berlins sjukhussängar.

Säkerhet och snabbhet i fokus
Med 70 kilometer i timmen levererar drönare labprover från Berlins sjukhus till 13 olika laboratorier i Berlin. Betydligt smidigare och snabbare än vad biltransporter i storstadens rusningstrafik klarar av. Det är inte ovanligt att tidsfaktorn för ett analyssvar är livsavgörande. Drönare från Matternet har redan levererat över 40 000 laboratorieprover. Snabbt och säkert – även för Berlins invånare på gator och torg. Risken för att drönarna ska trilla ner i huvudet på Berlins invånare är minimal.

Drönarna har en rad säkerhetsfunktioner inbyggda, vilket bidrar till säker drift även vid regn. Drönarna har automatisk säkerhetsfallskärm i den händelse att propellrarna slutar fungera. Antikollisionslarm ser till att drönarna varken krockar med varandra eller med andra luftfarkoster. Än så länge övervakas de helautomatiska flygningarna genom uppdragskontroll via ett övervakningscenter – ett center som använder UTM luftrumsintegration. Koordinatsystemet UTM beskriver hur luftrummet kan hanteras för att möjliggöra flera samtidiga drönarflygningar bortom visuell siktlinje (BVLOS), där flygtrafiktjänster inte tillhandahålls. Den obligatoriska kommunikationen med drönarna ombesörjs genom mobil anslutning via höga master. Med andra ord, nu är framtidens säkra och helautomatiska drönarflygningar här för att stanna.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Den nya socialtjänstlagen blir också temat för årets upplaga av webbinariet Ny Teknik i äldreomsorgen.

Under det uppkopplade seminariet den 20 september deltar representanter från myndigheter, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya socialtjänstlagen.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.