Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4e015797 0fbc 49bc 980d 220c385b0680
Sveriges regering beslutade 2016 att Sverige redan 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Regeringens syfte är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Näringslivet delar regeringens förutsägelser om digitaliseringens möjligheter. 

Ericsson, Sveriges största aktör inom telekomutrustning, utsåg digital hälsa till den främsta trenden i sin rapport - 10 hot consumer trends 2017

Det amerikanska konsultföretaget Frost & Sullivan förutspådde också 2016 att "År 2025 kan HealthTech-system vara involverade i allt från folkhälsohantering till digitala avatarer som kan svara på specifika patientfrågor." 

Vision e-hälsa 2025 – från forskning till verklighet 
Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har de senaste åren kartlagt vad Sverige nu behöver i arbetet för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Den största utmaningen i Sverige är avsaknaden av digitalisering för fjärrövervakning, för upptäckt av infektionssjukdomar, för diagnos av patienter på distans samt system för hälsovård. Det finns ett behov av att utveckla säkra system som kan använda kommersiella produkter och ny teknik för att gynna sjukvården. 

Användarföreningen har inbjudits att delta i det internationella Decode-projektet med skärgårdsutmaningen. Även Teracom har inbjudits, vilket innebär nya möjligheter att skapa en mobil uppkoppling i skärgårdsmiljö. I Decode-projektet kommer ledande internationella specialister att delta – exempelvis från Belgien och Israel. 

Tillsammans med Teracom arbetar Användarföreningen med en 5G-anslutning till skärgårdsområden i Region Stockholm för att kunna fjärrövervaka multisjuka äldre. Artificiell intelligens (AI) ingår i planerna och samarbete diskuteras även med Stockholms stads AI-samordnare.

Stockholms skärgård består av omkring 30 000 öar, varav 200 är bebodda. Cirka 10 000 människor bor permanent på öarna och det finns mer än 50 000 sommarhus. Det är av yttersta vikt att kunna tillhandahålla höghastighetsanslutning och pålitlig internetanslutning till de bebodda öarna främst. 5G är en viktig möjliggörare för säker anslutning. Teracom blir infrastrukturleverantör för 5G-anslutning till hus på öarna. Ett av de utmanande problemen med anslutning är roaming med marknadens operatörer Telia, Tele2, Telenor och Tre. Att tillhandahålla interoperabilitet är alltså en av de frågor som både Teknikmarknad och Teracom kommer att hantera under Decode-projektet. Arbetet kommer att inkludera release 17 i 5G-standarden, som kommer att omfatta kopplingen till exempelvis satellit, drönare, Wi-Fi och Internet. 

5G blir ryggraden
Den bärande idén med forskningen vid MDH är att hälsoövervakning ska kunna utföras när som helst, var som helst. Inomhus och utomhus – samt på ett säkert sätt. Forskningsutmaningarna är inriktade på två områden. Det första området är tillförlitlig insamling och hantering av fysiologiska data. Det andra området är tillförlitlig distribuerad dataanalys. Tillförlitlig insamling och hantering av fysiologiska data är en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla hälsokontrollen när som helst, var som helst. Därtill för att möjliggöra säker fjärrövervakning av allvarligare hälsotillstånd än vad som är möjligt idag. Tillförlitlig analys av distribuerade data är en grundläggande förutsättning för att möjliggöra storskalig distribution när som helst, var som helst – för säker övervakning av hälsan. Båda forskningsutmaningarna är komplexa och kräver tvärvetenskaplig forskning och utveckling.

Att 5G kommer att utgöra ryggraden i det kommande arbetet har tre förklaringar. För det första erbjuder 5G end-to-end-säkerhet. För det andra möjliggör 5G täckning både inomhus och utomhus. För det tredje erbjuder 5G kryptering och Network slicingNetwork slicing möjliggör säker hantering av patientdata i ett dedikerat nät, som en del av ett gemensamt fysiskt 5G-nät.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!