Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
8edff628 f377 4641 b1dc 8ac9c5f029dc
I januari 2020 kom den äntligen - EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet.
Här konstaterar EU-kommissionen att 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. E-hälsa lyfts fram som en av fem samhällssektorer där 5G förväntas bli den infrastruktur för uppkoppling som banar väg för nya produkter och tjänster.

EU-kommissionen är tydlig. 5G ska användas för hälsoövervakning, för journaler på distans och för smarta diagnoser.

5G ska även användas för mobilitet. 5G-nät ska möjliggöra uppkopplad och automatiserad mobilitet med målet noll olyckor. 5G-nät ska också möjliggöra uppkoppling inom alla transportsätt i samhället. Det inkluderar givetvis självkörande elskotrar, sängar, lyfthjälpmedel samt elrullstolar. Inomhus och utomhus.

Det viktiga är att EU-kommissionen nu har tagit ställning och även har formulerat sitt ställningstagande:
5G-nätverk kommer att spela en central roll för att uppnå den digitala omvandlingen av EU: s ekonomi och samhälle. 5G-nät har potentialen att möjliggöra och stödja ett brett spektrum av applikationer och funktioner, som sträcker sig långt utöver tillhandahållandet av mobila kommunikationstjänster mellan användare.
 
Med ett ställningstagande från EU blir det mycket enklare för svenska kommuner och regioner att börja investera i e-hälsa.

Anledningen till att EU-kommissionen nu lyfter fram 5G snarare än exempelvis Wi-Fi för e-hälsa går att läsa i manualen.
5G-teknik och 5G-standarder kan förbättra säkerheten jämfört med tidigare generationer av mobilnät på grund av införandet av flera nya säkerhetsrelaterade funktioner, till exempel striktare autentiseringsprocesser i radiogränssnittet. Att Wi-Fi inte omfattar en mobil uppkoppling utomhus är givetvis en viktig aspekt för uppkopplade sensorer inom e-hälsa. Att sända hälsodata över trådlös teknik bör omgärdas av högsta möjliga säkerhetskrav. Att skifta mellan olika standarder, exempelvis från Wi-Fi till 5G, skulle innebära att komplexiteten ökar samtidigt som säkerheten minskar – något som skulle vara bekymmersamt för en mindre kommun. Bara upphandlingsprocessen skulle givetvis bli mer tekniskt komplicerad, om två varianter av kryptering och två varianter av network slicing skulle behöva specificeras och avtalas för kommunens e-hälsa.

För Sveriges kommuner och regioner blir det därför välkommet att 5G som global standard nu lyfts fram av EU-kommissionen.

2020 blir alltså ett viktigt år för introduktionen av 5G i Sverige. EU lanserar sin verktygslåda för 5G i januari och PTS auktionerar 5G-frekvenser i oktober. 2020 blir också startpunkten för operatörernas utbyggnad. Parallellt pågår en rad spännande projekt i Sverige. Projekt som kommer att presenteras i samband med Vitalis.
 
Redan i maj 2016 tog Användarföreningen beslut om att inkludera 5G i arbetet med ny teknik i äldreomsorgen. Då var frågan om mobil uppkoppling relativt ny och 5G hade inte den position i samhällsdebatten som den har idag. Användarföreningen har under åren byggt upp en stark position och spetskompetens i frågan om utvecklingen av 5G i Sverige. Användarföreningen erbjuder också stöd till regioner och kommuner - exempelvis med planeringen för installation av 5G-nät i trygghetsboenden och allmännyttans bostadsfastigheter.

Kontakta gärna Användarföreningen för mer information om hur 5G kan utvecklas just i din kommun.