Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
83acf5ab b48a 4e6a 9303 939e88a7a0ac
Rosenlunds sjukhus blir det första sjukhuset i Sverige med 5G.
Locum, landstingets eget fastighetsförvaltare i Stockholm, har valt Rosenlund som den sjukhusbyggnad där 5G först ska installeras. Nu börjar lokalerna förberedas för att också inreda en testlägenhet. Här blir det fokus på hemmonitorering. Dessutom givetvis en framtida struktur för säkert uppkopplade hjälpmedel och välfärdsteknik.
 
På Rosenlunds sjukhus finns en rad specialistavdelningar för funktionsnedsättningar. Exempelvis rörelse, hörsel och tal. Nedsättningar som blir vanligare med högre ålder och som på olika sätt kan kompenseras med ny teknik – för ett tryggare och mer oberoende liv med högre livskvalitet. Därför har projektet ambitionen att även inkludera vissa typer av uppkopplingsbara hjälpmedel.
 
Hjälpmedel med ny 5G-teknik och nya funktioner kommer att kunna testas och utvärderas av experter inom rehab, motorik, logopedi och audionomi, som alla finns inom räckhåll på Rosenlunds sjukhus.
 
Av personer som är 85 år eller äldre är det nästan 60 procent som har två eller fler kroniska sjukdomar. Multisjuklighet är därför centralt i projektet.
 
Äldre medborgare med multisjuklighet utgör en speciell utmaning för Sveriges vårdsystem. Vårdsystem är traditionellt uppdelade efter disciplin och administreras av olika myndigheter. Personer med multisjuklighet skickas ofta mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst. Det ideala vore att göra en sammanvägd individuell bedömning av hela behovsbilden. Därför kommer testlägenheten även vara kopplad till multivariat datahantering och artificiell intelligens (AI).
 
Testlägenheten ska också fungera som samarbetsarena för Region Stockholm och regionens kommuner. Det framkom med tydlighet i studien från Södertälje sjukhus. I slutsatsen inför ett fortsatt arbete, formulerades vikten av politisk samordning samt vikten av en införandepilot. En införandepilot i Södertälje – med sjukhus, primärvård och kommun i samverkan – kan både ta fram metoder för att implementera nya gemensamma arbetssätt och samtidigt lyfta upp hinder och problem. Med god samverkan kan dessa lösas på rätt nivå i deltagande organisationer. Här fyller testlägenheten ytterligare ett behov.
 
Hälften av Sveriges befolkning bor i flerfamiljshus. Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Redan 2021 kommer hela 63% av internetanvändningen att ske från mobila enheter. Den mobila trafiken ökar med cirka 40% per år. Det är därför hög tid att samordna utbyggnaden av den nya mobila standarden 5G.
 
Fler fastighetsbolag är givetvis välkomna att ansluta sig till projektet 5G i byggnad. Gärna också utanför Stockholms län.
 
Är du intresserad av att veta mer om pilotprojektet på Rosenlunds sjukhus, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Projektet 5G Vård och omsorg presenteras också under Vitalis konferensdel i Göteborg 25-27 augusti.