Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
354ad690 9f60 412d 832c ce2f054393c7
Ett bostadshus förberett för framtidens digitala välfärdsteknik.
I kvarteret Brevlådan i Svedmyra står Sveriges första 5G-hus redo för projektstart. Här ska Familjebostäder tillsammans med Användarföreningens nätverk med experter ta steget in i nästa skede av mobil digitalisering.

Svedmyra i södra Stockholm är en nybyggarbygd från 1930-talet. På den tiden var Örbybanan den mest uppseendeväckande nymodigheten - den elektrifierade spårvagnen mellan Slussen och Örby. Nybyggarandan tar sig nu modernare uttryck när 5G flyttar in i kvarteret. Det blir startpunkten för nya smarta lösningar i boendemiljön – inte minst för ett tryggt och säkert kvarboende.

Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag och har ett starkt fokus på tryggheten i boendemiljön. Att åldras hemma kommer att bli vanligare och ny teknik kommer att möjliggöra ett ökat oberoende och en ökad social involvering. Med ny digital teknik kommer tryggheten att kunna säkras betydligt bättre samtidigt som den ofrivilliga ensamheten minskar .

Parallellt med kvarteret Brevlådan, inleder Användarföreningen ett motsvarande projekt med Region Stockholm på Rosenlunds sjukhus. Där blir fokus på 5G och uppkopplade hjälpmedel, med deltagande från utvalda teknikleverantörer i samverkan med specialistavdelningarna på sjukhuset.

På Rosenlunds sjukhus finns en rad specialistavdelningar för funktionsnedsättningar. Exempelvis rörelse, hörsel och tal. Nedsättningar som blir vanligare med högre ålder och som på olika sätt kan kompenseras med ny teknik – för ett tryggare och mer oberoende liv med högre livskvalitet. Ny teknik och nya funktioner kommer att kunna testas och utvärderas av experter inom rehab, motorik, logopedi och audionomi, som alla finns inom räckhåll på Rosenlunds sjukhus.

Satsningen på 5G i Svedmyra får alltså de bästa förutsättningarna att möta de utmaningar som det åldrande samhället för med sig. Den nya tekniken med 5G kommer också att omfatta övriga dimensioner av ett hållbart boende, med solenergi, smarta elnät, ren luft och fuktmätning i golvbrunnar.

Fler fastighetsbolag är givetvis välkomna att ansluta sig till projektet. Gärna också utanför Stockholms län. Bland de fastighetsbolag som nu ansluter sig finns Stockholmshem, Telge Bostäder, Roslagsbostäder och Järfällahus.

Är du intresserad av att veta mer om pilotprojektet i Svedmyra, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Projektet 5G Vård och omsorg presenteras under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.