Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
E77a8e01 606d 44ba 9fc2 d92c31df8f3b
I veckan som gick var det fem år sedan Användarföreningen formellt startade sin verksamhet. Med drivningsmöten, veckobrev, teknikdatabas och seminarier, har utvecklingsverksamheten stöttat äldreomsorgen med ny teknik och nya visioner sedan 2015.
 
Det första veckobrevet distribuerades den 21 september 2015 och beskrev den lyckosamma uppstarten:
 
Användarföreningen har haft en fantastisk utveckling sedan starten i juni, med 30-40 nya deltagare redan efter sommaren.
Antalet deltagare ökar fortfarande stadigt och vi har redan hunnit med fyra Drivningsmöten, med start i Luleå i augusti.
Dialogen om relevanta utvecklingsprojekt är igång och de första projekten har startat.
Ett projektförslag handlar om att skapa en mikrobiologiskt säker miljö i boendet, omfattande både luft och vatten.
Det är färdiga lösningar som minskar antalet infektioner, sänker omsorgskostnaden och ökar livskvaliteten hos de boende.
 
Användarföreningens egen sajt Teknikboken är också lanserad, där vi samlar och gör efterfrågad teknik sökbar.
Här samlas också spännande lösningar från Sveriges tio tekniska högskolor.
 
Så beskrevs alltså starten av Användarföreningen 2015. Sedan dess har 260 veckobrev distribuerats, varje vecka i fem års tid.
 
Initiativet till Användarföreningen togs våren 2015 av Äldreomsorgen i Stockholms stad, som ansåg att det behövdes en nationell samling kring äldreomsorgens teknikutveckling. Redan från start deltog samtliga tio tekniska högskolor i Sverige i de lokala drivningsmöten som genomfördes varje månad – från Luleå i norr till Lund i söder.
 
Det första seminariet Ny teknik i äldreomsorgen genomfördes på KTH den 28 maj 2015. Inledningstalare var barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och seminariet innehöll en avslutande programpunkt där 250 deltagare från hela Sverige fick definiera Användarföreningens roll och inriktning.
 
Därefter har kursen och inriktningen genom åren var stabil. Användarföreningen har legat i täten när det gäller teknik och har tillsammans med framåtriktade kommuner installerat prototypteknik som sedermera har blivit standardiserade lösningar. Desinficerande lampor är ett exempel. En mikrobiologiskt säker miljö i boendet, som visionen definierades då – är än mer aktuell idag.
 
Användarföreningen var också först med att introducera 5G i äldreomsorgens teknikutveckling. Den 28 januari 2016 skrevs det första veckobrevet om 5G, som en del av Larmcentral 2.0.
 
Nu har Larmcentral 2.0 blivit verklighet i samarbete med Siemens Healthineers. Den 6 oktober 2020 kommer den första presentationen av en heltäckande integrationsplattform att presenteras på Teknikparken i Gävle – lagom till 5-årsjubileet.
 
Reaktionerna på 5G under 2016 var inledningsvis ljumma, exempelvis kring det veckobrev som handlade om 5G-uppkopplad robotkirurgi. Efter corona-krisen finns det inte längre någon sjukhusregion i Sverige som vill ha signalkablar i en operationssal. Det ska vara trådlöst. Attityderna har vänt – och inte nog med det. Den cybersäkra globala 5G-standarden har kommit för att stanna. Wi-Fi räcker inte till när det gäller framtidens hälsa och sjukvård.
 
Nu är det alltså ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl kommuner som regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med äldreomsorgens teknikutveckling i framtidens anda.
Hör av dig om just din kommun vill vara med.
 
Välkommen till en spännande fortsättning!