Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
5ea470cf e0e5 439f 9afa 4e4620a46949
Vård och omsorg. Människa och teknik. Den 17 oktober tar Användarföreningen och Vitalis debatten vidare tillsammans med KTH i seminariet Ny teknik i äldreomsorgen.
 
Aeolus robot på bilden kan städa bostaden och därefter servera kaffe. Utdragbara och utbytbara armar gör det möjligt för roboten att dammsuga, moppa, lägga bort disk, flytta möbler och mycket mer. Den kan känna igen röster och acceptera röstkommandon. Den kan komma ihåg var mer än 1 000 hushållsföremål finns, var de borde vara placerade och vad de kallas. Den kan känna igen förändringar i en persons hållning, vilket gör det möjligt att förutspå att en äldre person riskerar att falla hemma i bostaden. Roboten kan integreras med globala standarder och med de flesta hemteknologisystem inklusive Alexa, Google Home och med flera.
 
Vart är vi på väg? Var kommer den mänskliga kontakten in i bilden? Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen tar upp bägge spåren – Människa och teknik.
  • Hur kan globala lösningar bidra till att Sverige kan tillgodose behovet av svensktalande och välutbildad arbetskraft inom vård och omsorg de närmaste 15 åren?
  • Hur kan globala lösningar bidra till att Sverige med teknikens hjälp kan skapa världsledande former för ett livslångt boende med ökat oberoende och ökad tillgänglighet?
Möjligheterna med dessa globala lösningar kommer att beskrivas mer utförligt den 17 oktober på årets seminarium Ny teknik i äldreomsorgen.
 
För femte året i rad anordnas seminariet Ny teknik i äldreomsorgen på KTH. Med en gemensam ansats formar arrangörerna Användarföreningen, KTH, och Vitalis debatten i syfte att skapa ett bibehållet digitalt ledarskap i Sverige och i Norden. I år är temat Människa och Teknik.
 
Människa
Även mänskliga relationer bygger på att tekniska lösningar fungerar. Inte minst när det gäller tillgången till utbildad personal i ett globalt perspektiv, blir ny teknik central. Moderna och effektiva undervisningsmetoder borgar för hög kvalitet när exempelvis de bästa kinesiska undersköterskorna väljs ut för tjänstgöring i Sverige 2019, i initiativet China-Sweden Nurse Talent Development Program. Den första sommaren i Sverige utgör en kombinerad utbildnings- och arbetsperiod för varje undersköterska. Grunden för yrkesträning läggs på svenska arbetsplatser – en grund som efterföljande år ger deltagande svenska kommuner en ny värdefull bemanningsresurs inom omsorgen. Under seminariet kan du lära mer om hur just din organisation kan få tillgång till topputbildad personal.
 
Teknik
Ny global teknik blir även avgörande för digitaliseringen i Sverige. I extrem glesbygd blir luftburet bredband lösningen där nedgrävningen av fiber blir för dyr. 5G är lösningen och nästa globala standard för mobil digitalisering. Även vad det gäller mobilt uppkopplad välfärdsteknik och e-hälsa kommer 5G att få en dominerande betydelse de närmaste åren. 5G kommer också få genomslag för hur kommuner, regioner, Sverige och Norden kommer att skapa gemensamma mobila bredbandslösningar i framtiden. Att kunna dela på dyrbara resurser när regionala behov skiljer, förutsätter tillgång till säkra och kostnadseffektiva mobila bredbandslösningar framförallt i extrem glesbygd. Under seminariet kan du lära dig mer om hur Norden samverkar för att befästa ett globalt ledarskap och hur standarder gör den tekniska utvecklingen säkrare och mer kostnadseffektiv.
 
Är du intresserad av att delta i höstens seminarium, är du välkommen att kontakta Användarföreningen.