Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
B6cb2e49 e115 4dac accd e542fb94312a
En minskad medicinering. En ökad möjlighet till hemsjukvård.

Det finska företaget Screentec utvecklar och tillverkar framtidens elektroder för vård och omsorg. Uppkopplade sensorer på människokroppen kommer att få flera olika användningsområden. Ett är att minska användningen av läkemedel. Ett annat är att terapeutiskt kunna öka rörligheten och förbättra motoriken efter exempelvis en stroke. Screentec arbetar också med att utforma nya mobilt uppkopplade sensorer för insamling av hälsodata.
 
Mobilt uppkopplade elektroder har goda förutsättningar att revolutionera hemsjukvården.
 
Traditionell medicinering har många nackdelar. En nackdel är bieffekterna. En annan nackdel är att läkemedelsrester läcker ut från våra avloppsreningsverk och påverkar naturen och djurlivet. Smärtstillande och ångestdämpande preparat bidrar exempelvis till att abborrar lämnar sina stim. Hormonstörande preparat skapar tvåkönade fiskar. Det finns många exempel som är oroande när det gäller samhällets användning av läkemedel.
 
Genom att kontinuerligt samla hälsodata ökar samhällets förmåga att tidigt indikera ohälsa, vilket på sikt kan minska traditionell medicinering.
 
Att göra elektroder och sensorer trådlöst uppkopplade, skapar nya möjligheter att leva ett normalt liv både inomhus och utomhus. Hemsjukvården kan då utvecklas på ett sätt som avlastar traditionell sjukhusvård. Uppkopplad monitorering och behandling i förebyggande syfte kan bidra till att sjukhusbesöken kan minska.
 
En anpassning till den globala standarden 5G ger här många fördelar. Dels skapas en enhetlighet kring hur sensorer, hjälpmedel och välfärdsteknik ska vara uppkopplade, vilket gör dem enklare att upphandla och använda. Dels blir det fler aktörer som finska Screentec som globalt kan verka för att fler nya lösningar utvecklas som passar alla länder.
 
Globala standarder gör att livet blir enklare. Tänk bara hur det vore om det fanns en annan standard för mobiltelefoner i andra världsdelar. En resa till Thailand skulle innebära att den egna mobiltelefonen inte skulle fungera. Ett besök i Sydamerika skulle kräva en annan typ av surfplatta. Eller ännu värre – att vi hade olika standarder i olika län i Sverige.
 
Därför måste vi tillsammans arbeta för att globala standarder får genomslag.
 
I veckan möter Användarföreningen företrädare för Karolinska Universitetssjukhuset i syfte att diskutera mobilt uppkopplad sensorteknik inför introduktionen av 5G.
 
Om du är intresserad av pågående utvecklingsprojekt inom 5G, kontakta gärna Användarföreningen.