Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
C54c9d5a 8cd1 4db8 818a dbab1be102be
Ökat oberoende och ökad tillgänglighet bidrar till livskvalitet. Tekniska lösningar kan bidra till en ökad livskvalitet – i tider när allt fler kommuner tvingas till nedskärningar. De tekniska lösningarna bygger på teknik som redan finns och kombineras med industrins kunnande inom automation och robotik. Utvecklingsklustret Sömn och hygien är ett exempel där delarna redan finns och helheten behöver utvecklas.

FN:s Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling – sätter mål när det gäller byggande för de närmaste 10 åren. I delmål 11, finns målet att till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. Inkluderande – avser även äldre och personer med funktionshinder. Hållbar – avser exempelvis hushållning av energi och ändliga resurser. 193 länder, däribland Sverige, har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen.

Agenda 2030 är speciellt viktigt i en nära framtid där leveransen av hemtjänst minskar med 30 % och där också resurserna till personlig assistans och ledsagning dessvärre minskar i samhället. Här kan tekniska lösningar ge ökad livskvalitet. Klustret Sömn och hygien kan sammanfattas med exemplet att ta sig från en intelligent säng till en intelligent dusch, med en elektrisk rullstol och lyfthjälpmedel däremellan. Med hjälp av automation, robotik, sensorer och fjärrövervakning ska alla kunna ta sig ur sängen säkert för att ta en dusch. Det bygger på teknik som redan finns inom industrin. Nu ska kunnandet appliceras i livslångt boende.

Ovanstående funktionskluster kommer att förverkligas med deltagande av hundratals teknologer från Sveriges tekniska högskolor. Hackathon är ett arrangemang där systemutvecklare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att utveckla nya lösningar. Med start i maj 2020 arrangerar projektet 5G i byggnader ett första Hackathon med teknologer från KTH, Chalmers, Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Tekniska experter från ledande globala företag kommer att vara närvarande via länk i Europa och USA. Arbetet utförs med riktlinjer från bland andra Industrial Internet Consortium (IIC). Prissumman 30 000 kronor går till de teknologer som på en dag beskriver den mest funktionella lösningen. En lösning som på kort tid kan vidareutvecklas och lanseras i samverkan mellan ledande globala företag.

Är du intresserad av att veta mer om de projekt som drivs, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för och demonstrera projekten under Vitalis i maj 2020.