Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
2af6c437 d615 4229 9891 1b866efdbea8
Med tusentals besökare och deltagare, kan Teknikhuset summera en lång rad av framgångsrika utvecklingsprojekt på KTH genom åren. Just mötet mellan människa och teknik har under hela utvecklingsprocessen visat sig vara en viktig komponent för alla parter inom forskning och utveckling. Stärkt av framgångarna inleder Teknikhuset seminarieverksamhet i mer organiserad form. Med start i januari 2021. Fokus blir på mobil digitalisering.

Teknikhuset har genom åren satt formerna för mötet mellan människa och teknik. Med forskning, utvecklingsprojekt och seminarier i sammanflätad samexistens. Antalet deltagare har ökat för varje år. Dialogen om ny teknik har visat sig vara konstruktiv och nyttig för utvecklingen. Därför är det naturligt att samla fler ämnen och deltagare i ett mer organiserat program för framtiden. Det är bra för teknikutvecklingen i Sverige.

Seminarieverksamheten i Teknikhuset kommer att inleda med olika teman för 5G. Dels är 5G-introduktionen aktuell i samband med den auktion som PTS nu förbereder. Dels har jämförelsen mellan 5G och Wi-Fi 6 lett till många frågor och ett ökande intresse. Den mobila digitaliseringen är hetare än någonsin.

Teknikhuset kommer att lansera sitt nya seminarieprogram under december 2020. Det blir på en separat hemsida där bokning kan göras och där information om teknikutvecklingen också kommer att göras tillgänglig.

Teknikhuset startade som ett samarbetsprojekt på KTH. Det första temat för Teknikhuset hade sin start på Brinellvägen 48 på Campus KTH. Där gjordes de första installationerna för att minska riskerna för legionella i exempelvis äldreboenden och neonatalavdelningar på sjukhus. Tillsammans med fastighetsägarna Locum och Akademiska hus byggdes både testutrustningar och fullskaliga installationer. En expertpanel med specialister från en rad instanser deltog. Med specialister från dåvarande Smittskyddsinstitutet, KTH Kärnkemi, Boverket och VVS-installatörerna, sattes formerna för hur tekniken skulle utformas och användas. Nu används samma teknik för framtidens simhallar – bland annat i Stockholms stad.

De senaste ämnesområdena för Teknikhuset har handlat om 5G i olika applikationer. Från trygghetsboende till den autonoma flygplatsen.

Därför inleder Teknikhuset seminarieprogrammet 2021 med ett stort utbud av seminarier för mobil digitalisering.

Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.

Välkommen till en spännande fortsättning!