Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
17686362 8a00 4a86 b790 ce07849ffe07
Nationell pandemiövervakning 
Intresset har inte väntat på sig. En nationell pandemiövervakning med multivariat analys har mottagits med stort intresse. Men initiativet förpliktigar. Det behövs en stor analysbas för att kunna maximera värdet för medborgarna. Det är grunden till ett nödvändigt samtycke.

Den multivariata analysen bygger på realtidsdata men också på demografiskt data. Även journaldata är intressant för att kunna skapa en så heltäckande analysbas som möjligt. 

Regeringen meddelar föreskrifter om insamlat data som har betydelse för smittskyddet. Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt patientdatalagen får ändå ske, om den enskilde lämnar ett uttryckligt samtycke.

Kravbilden är därför tydlig. Ett nationellt pandemiövervakningssystem kommer att ha en nationell myndighet som huvudman men behöver samverka med regionala myndigheter för att maximalt kunna utnyttja kraften i ett multivariat system. Den nationella myndigheten ansvarar för att det binära data som behövs i en multivariat analys inte används till annat än det regeringen föreskriver eller till annat än det som medborgarna lämnar samtycke till.

Bred lösning med mobil teknik
Det kommer nämligen att behövas ett stort antal uppkopplade medborgare. Ju fler medborgare som är uppkopplade, desto bättre konfidensintervall kan uppnås för de enskilda variabler som mäts för kliniska slutsatser. Framför allt, desto fler smittbärare kan också hittas i realtid. Därför är det en fördel om alla mobiloperatörer väljer att delta i den konsumentrelation som projektet definierar.

Arbetet med pandemiövervakningssystemet kommer att beakta det uppgraderade NIS-direktivet som föreslogs av EU-kommissionen hösten 2020. Det innebär ett fokus på att maximera cybersäkerheten och bygger på EU-kommissionens rekommendation om cybersäkerhet för 5G-nätverk. EU-kommissionen menar att 5G-nät utgör ryggraden för ett brett utbud av tjänster som är nödvändiga för att systemet ska fungera på den inre marknaden och upprätthållande och drift av vitala samhällsekonomiska och ekonomiska funktioner, däribland hälsa. Även medelstora företag, som allmännyttans fastighetsbolag, kommer att omfattas av det nya NIS-direktivet, enligt förslag.

Huvudsyftet med kommande internationella projekt är att erbjuda en innovativ lösning för att skapa en återhämtning från COVID 19-pandemins negativa inverkan på folkhälsan. Lösningen ska möjliggöra en mycket bättre tillgång till vården och förbättrad samhällsekonomi genom förbättrad fjärrövervakning, med hjälp av en AI-baserad plattform, integrerad med 5G och senare 6G. Inte minst för att kunna förbättra vardagen genom att ha friskare medborgare.

Den 21 september återkommer Användarföreningens traditionella seminarium som heter Ny teknik i äldreomsorgen. Den 26 oktober arrangeras ett seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Bägge dessa tillfällen bjuder på genombrytande tekniklösningar – med koppling till initiativet ovan.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!