Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
7c94538c 29dd 4e23 85b9 9bab17000fea
Användarföreningen fyller fem år och kan summera att nya globala teknikområden nu får en spridning i så gott som alla samhällssektorer. Den tekniska utvecklingen går allt fortare och det är standardiseringen som möjliggör utvecklingstakten. Det är standardiseringen som gör kostnaderna rimliga för ny teknik – vilket behövs i all samhällsutveckling. Därför sätter nu Användarföreningen in extra insatser för att teknikens landvinningar ska komma till gagn inom allt fler samhällssektorer.
 
Drönare och självkörande fordon är två tydliga exempel. Användning av drönare ökar mest inom byggindustrin, tätt följt av gruvnäring, jordbruk, lantmäteri, fastigheter och sjukvård. Tekniken för självkörande fordon appliceras för lastbilar, gruvdumpers, personbilar, transportrobotar och elrullstolar.
 
Grunden till framgång är att utnyttja och återanvända de tekniska landvinningar som görs – oavsett om det är branscher och sektorer som i övrigt inte har så mycket gemensamt.
 
5G är ryggraden i den digitala utveckling vi står inför. Det konstaterar EU-kommissionen i sin 5G-strategi och i den verktygslåda för 5G-säkerhet som publicerades i början av 2020. EU-kommissionen lyfter fram fem samhällssektorer där användningen av 5G blir central: E-hälsa, smarta energinät, fabriker för framtiden, media och underhållning samt mobilitet.
 
5G är en kommunikationsväg som ska fungera säkert och skarvlöst både inomhus och utomhus. Från början till slut. Välfärdsteknik, hjälpmedel och medicinsk apparatur blir alltmer mobila och tillgängliga för allt fler medborgare. Den mobila tekniken kommer därför att behövas tvärsöver samhällets olika sektorer.
 
Att använda teknikens fulla potential innebär att även 5G i en gruva behöver en uppkoppling till samhället utanför. Där är vi inte riktigt ännu. Gamla affärsmodeller hindrar flera branscher från att utveckla sin fulla potential. Användarföreningen arbetar därför juridiskt och politiskt med att ta bort de kvarvarande hinder som finns. Hindren återfinns huvudsakligen i sektorer där monopol och oligopol dominerar som marknadsform.
 
Nu är det ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Den 10 november 2020 är det introduktion för 5G i Sverige. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.

Hör av dig om just din organisation vill vara med.
Välkommen till en spännande fortsättning!