Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
7d4a6156 8d6c 4e4c bc61 5699419f184d
Under strategimötet på KTH den 17 september, diskuterades behovet av mer datakraft för exempelvis tillsynsrobotar. När startskottet går för 5G i Sverige den 10 november 2020, ökar möjligheten för robotar och andra applikationer med högupplöst bild att hjälpa till inom äldreomsorgen.
 
Giraff, till höger på bilden ovan, är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma.
 
Eftersom kommunernas personella leveranskapacitet kommer att minska med 30 % de närmaste tio åren, kommer behovet av tillsynsrobotar att öka inom hemtjänsten. Inte heller inom sjukvården kommer tillgången till undersköterskor att mäta upp till den ökande volymen vårdtillfällen. Därför kommer tillsynsrobotar att bli allt vanligare även inom sjukvården.
 
För detta behövs kapabla och säkra inomhusnät. Den högupplösta bilden ska inte vara hackig. Obehöriga ska inte heller kunna tjuvtitta i brukarnas bostäder. 5G erbjuder här en överlägsen anslutning jämfört med exempelvis Wi-Fi 6. I synnerhet om roboten också ska följa med brukaren utomhus.
 
För att bygga säkra inomhusnät, föreslog strategimötet den 17 september att kommunerna samverkar med sin egen sjukhusregion. I en sådan samverkan kan egen rådighet enklare uppnås, vilket ligger i linje med NIS-direktivet. Såväl kommun som region är verksamhetsutövare, vars ansvar tydliggörs i NIS-direktivet från EU-kommissionen.
 
Hälso- och sjukvårdssektorn betraktas som utförare av samhällsviktig tjänst.
Leverantörer av samhällsviktig tjänst ska rapportera incidenter i nätverk och informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som överför rapporterna till IVO. IVO ska granska vårdgivarnas incidentrapporter och bedöma bland annat om adekvata åtgärder har vidtagits.
 
Det åligger därför kommuner och regioner att tillse att de inomhusnät som nu byggs blir säkra och kapabla. Här finns utrymme för samordning i var och en av Sveriges 21 regioner. Den 6 oktober anordnas ett samordningsmöte i Region Gävleborg, som syftar till att just samordna teknikvalen när det gäller säkra inomhusnät, datalagring och integrationsplattformar. Samordningen omfattar regionens tio kommuner.
 
Med ett starkt fokus på 5G – som möjliggör den fjärde industriella revolutionen – leder Teknikmarknad i projektet 5G i byggnad en utvecklingsprocess där såväl kommuner som regioner ingår.
Hör av dig om just din kommun vill vara med.
 
Välkommen till en spännande höst!