Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Ca061c32 cacd 4235 8951 baf88b3ffe0e
Användarföreningen inledde femårsjubileet den 8 september 2020 med att skicka ett upprop till samtliga kommunalråd i Sverige. Två månader senare har projektet Den autonoma flygplatsen samlat 23 ickestatliga regionala flygplatser. Det elektrifierade flyget kommer att bidra till en strategisk teknikutveckling inom en rad samhällssektorer. Från traditionellt flyg till obemannad transport av varor med drönare.

Klick på länken för att se hur Den autonoma flygplatsen kan komma att se ut. Med automatisering och robotik kommer den regionala flygplatsen att hantera drönartrafiken i den egna kommunen samt i grannkommunerna. Med leveranser av post, läkemedel, livsmedel och lagade måltider till kvarboende seniorer.

En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. En region ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lagstiftningen som berör det regionala utvecklingsansvaret är tydlig.

Gångvägar, cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik är kommunala och regionala ansvar. När nu flyget elektrifieras och digitaliseras tillkommer en möjlighet för landets kommuner och regioner – att komplettera med en infrastrukturplan och en modernisering av den lokala flygplatsen. 

Att detta ansvar hamnar på regioner och kommuner är alltså lagstiftat. Det ska gagna det lokala livet – från näringslivet till äldreomsorgen. Därför är en teknisk samordning viktig.

Initiativet Den autonoma flygplatsen samlar också näringslivet. ABB, ASSA ABLOY, Combitech, Ericsson och Saab samt det statliga affärsdrivande Luftfartsverket ser till att visionen blir verklighet. En forskargrupp från KTH och Linköpings universitet har anslutit och initiativet samlar också 23 svenska flygplatser redan från start.

Ett inomhusnät med 5G är kärnan för funktionerna i Den autonoma flygplatsen. 5G gör nu sitt intåg i flygplatser över hela världen – med ökad säkerhet och automatisering som följd.

Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.

Välkommen till en spännande fortsättning!