Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Ee5012b3 958b 0b78 9d56 1e2df19383f4

För Användarföreningen får 2022 ett starkt fokus på fyra utvecklingsområden. Samhällsnät, drönarleveranser, distansdiagnostik och välfärdsteknik. Samtliga områden ser till att hela Sverige får en hållbar utveckling för välfärden – även i extrem glesbygd.

En gemensam nämnare blir det samhällsnät som knyter samman kommuner och regioner. Det har kallats samhällsnät och ska kunna bli en realitet även där marknaden inte förmår att gräva ner fiber.

Inspirationen till samhällsnät kommer från länder med stora landytor – som USA och Australien. Där är traditionen att gräva ner fiber inte lika stark som i Sverige. Där skickas bredband i stället över luft.

De högmaster som används kan även komma till nytta för automatiska drönarleveranser. En högmast ger täckning till en medelstor svensk region och ger därför den gemensamma lösning som behövs till Sveriges regioner och kommuner.

Med högmasten kan drönare användas och byar i extrem glesbygd bli uppkopplade. Sammantaget kan då även distansdiagnostik och uppkopplad välfärdsteknik bli verklighet. Med digitala oaser – som har egen lokal datakraft – förberedda även för 6G. Det blir ett hållbart samhällsnät för välfärden och framtiden.

Vi önskar fortsatt intressant läsning under 2022!