Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D4be5788 37da 4fa9 b4b9 cbc5aa2114a4
Bakteriella infektioner inom äldreomsorgen utgör en stor samhällsutmaning på flera sätt. Äldre personer har ofta nedsatt immunförsvar, infektioner är därför vanligare och får mer långtgående konsekvenser. Infektioner leder inte sällan till komplikationer och till andra följder. Infektioner behandlas därför med antibiotika, vars användning ökar utvecklingen av antibiotikaresistens i samhället. Att förebygga infektioner är därför en bra samhällsinvestering.

Bakterier finns överallt. I ett äldreboende kan det vara klokt att minska smittrisken där många personer samlas. Nyckeln till att kunna avdöda bakterier heter porfyrin.

Porfyriner är en grupp kemiska föreningar, som återfinns bland annat i bakterier. När ljus av en viss våglängd träffar porfyriner bildas fria radikaler, som oxiderar sönder bakterien från insidan. Tekniken används i flera sammanhang, bland annat i den prisbelönta svenska uppfinningen Solvatten, en dricksvattendunk för utvecklingsländer, där solens strålar används för att leverera den aktuella våglängden och desinficera vattnet i vattendunken. Tekniken gör att annars otjänligt brunnsvatten blir drickbart.

Solljuset innehåller ett brett spektrum av våglängder. Det är alltså ett speciellt våglängdsområde som har den specifika egenskapen att avdöda bakterier. Tester med LED-lampor med detta våglängdsområde visar att 80% av e.coli avdödas på mindre än två timmars belysning. Metoden är därför lämplig att använda där det är angeläget att minska risken för bakteriella infektioner, exempelvis i särskilda boenden.

Speciellt i utrymmen där många människor samlas och där smitta kan överföras, exempelvis gemensamma toaletter, matrum och samlingsrum. Belysningen bidrar här till att exempelvis bordsytor, stolskarmar och dörrhandtag blir desinficerade – utan kemiska rengöringsmedel.