Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D999434d 9e48 1c7e 5916 53d8744574c1
Följ med oss in i sommaren
Sverige tar sommarledigt inom kort. Även om Användarföreningens veckobrev inte tar ledigt, får veckobrevet ett mer tillbakalutat tema den närmaste månaden, nämligen med temat ”cybersäkerhet”.

Det har gjorts många försök att förstå vad som egentligen menas med begreppen cybersäkerhet. Nu kommer EU-kommissionen med en genomarbetad definition – i samband med det som kallas NIS 2-direktivet – ”det reviderade NIS-direktivet” eller ”NIS 2”. Samsyn inom unionen ska ge fördelar för EU-nationerna när framtida cyberhot ska hanteras.

Det gamla NIS-direktivet ska upphävas och ett nytt direktiv ska alltså på plats. NIS 2-direktivets svenska EU-dokument består av 110 sidor text.

Veckobrevet sommaren 2021 bjuder därför på sex beskrivningar av NIS 2-direktivet i begriplig form. 

Viktigt för ledande befattningshavare
NIS 2-direktivet innehåller dryga sanktionsavgifter och viten för organisationer som inte sköter sin cybersäkerhet. NIS 2-direktivet omfattar även ett ansvarsgenombrott, vilket innebär att verksamhetsansvariga chefer kan hållas personligen ansvariga för bristande cybersäkerhet.

Förra veckans IT-angrepp på Coop:s kassasystem är en typisk fråga för NIS 2-direktivet. Livsmedelsdistribution återfinns i gruppen ”viktiga entiteter”. I NIS 2 finns också gruppen ”väsentliga entiteter” som omfattar exempelvis Hälso- och sjukvårdssektorn och Offentlig förvaltning. Denna grupp tillmäts den största samhällsvikten.

Därför är det rimligt att innebörden i NIS 2-direktivet kan förklaras på ett enkelt sätt. Levererat till hängmattan i lagom stora portioner. Följ därför med oss in i sommaren och håll koll på molnet!

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!