Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
1fd8672d 18fa 4fb8 87f1 d36cba0d7e89
Ett trygghetslarm, en utomhuskamera, ett sänglarm och ett tiotal andra sensortyper i bostaden. Nu byggs äntligen plattformar som kan koppla ihop välfärdsteknik från olika leverantörer. Ett spännande exempel är Vital Smart Care – en digital plattform som tar sikte på framtidens behov inom vård och omsorg. Med lösningar som även kräver 5G.

Det fanns en tid då den egna datorn hemma i bostaden bara fungerade ihop med skrivare av vissa fabrikat. Det behövdes dessutom speciella kablar och drivrutiner på disketter för att skrivaren skulle fungera. Leverantörer skapade egna märkesstandarder på marknaden. Kunder blev inlåsta med ett fåtal leverantörer.

Globala standarder har äntligen ändrat på detta. En duglig printer som säljs 2019 kan kommunicera med alla märken och behöver heller ingen kabel. Den globala standardiseringen är framförallt tydlig i mobila applikationer. En smartphone fungerar med ett obegränsat urval av applikationer i de flesta av världens länder.

Utvecklingen inom vård och omsorg går nu åt samma håll. En digital plattform ska givetvis kunna rymma olika vård- och omsorgstjänster i hemmet. Det är en sund utveckling som de flesta kommuner efterfrågar.

Vital Smart Care är en digital plattform för leverans av olika vård- och omsorgstjänster i hemmet. Tjänster som ingår är exempelvis trygghetslösningar inomhus och utomhus, sensorlösningar, olika stöd för att identifiera vårdbehov proaktivt samt lösningar för att identifiera risk för exempelvis fall och depression.

Integrationsplattformen är grunden för att kunna tillhandahålla många tjänster. Plattformen har öppna gränssnitt som innebär att det går att kommunicera med andra program, och successivt växa genom att lägga till nya tjänster i systemet. Designen säkerställer en leverantörsoberoende, flexibel integrationsplattform som är anpassad för välfärden – både idag och i framtiden. En viktig grund är att följa de internationella standarderna SCAIP för omsorgen och Continua för medicinsk utrustning. Nu inleds också arbetet med anpassning till 5G.

5G kommer att bli en dominerande standard för trådlös dataöverföring i de flesta applikationer i samhället. 5G kommer att påverka våra industrisystem, våra fastighetssystem, våra transportsystem, våra bostadsinstallationer och inte minst våra system inom vård och omsorg. 5G kommer att öka i betydelse och i andel. Den globala skalan och kraften kommer att vara avgörande. Andra standarder för trådlös dataöverföring kommer därför att minska i betydelse och kommer som en följd att successivt försvinna från marknaden.

Detta har leverantörer av Vital Smart Care redan tagit fasta vid och deltar nu aktivt i Användarföreningens arbete med att introducera 5G på ett ordnat sätt inom svensk vård och omsorg - tillsammans med andra teknikleverantörer.

Plattformen Vital Smart Care utvecklas av den svenska leverantören Camanio Care.

Vital Smart Care ingår i Teknikbokens del 12 – Tillgänglighet i samhället.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Användarföreningen.