Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
42dda334 f3e7 4788 9c85 1e395e35acb4
Den 13-17 maj åker den första svenska delegationen till Nanjing i Kina. Resan utgör ett förberedande steg inför uppstarten med svensktalande kinesisk personal inom svensk äldreomsorg i sommar. 

Användarföreningen planerar fler resor till den vackra staden Nanjing, väster om Shanghai. Anmäl gärna intresse om också din kommun ser ett behov av personalförstärkning de närmaste åren.

Totalt tolv kinesiska sköterskestudenter ska inledningsvis arbeta inom svensk äldreomsorg under sommaren 2019. Inför nästkommande år planeras för ytterligare totalt 200 inom ramen för Projektet China-Sweden joint nurse development program. 

Under resan till Nanjing får den svenska delegationen besöka några av de universitet där våra sköterskeelever utbildas. Givetvis bereds också möjlighet att träffa samtliga sköterskeelever som är utvalda för tjänstgöring i Sverige. Samtalen förs på svenska och utgör en viktig startprocess i det kommande samarbetet. 

Svenska lärare och framförallt moderna och effektiva undervisningsmetoder borgar för hög kvalitet i utbildningen. Den första sommaren i Sverige utgör en kombinerad utbildnings- och arbetsperiod för varje sköterskeelev. Grunden för yrkesträningen läggs på svenska arbetsplatser – en grund som efterföljande år ger deltagande svenska kommuner en ny värdefull bemanningsresurs inom omsorgen. Arbetsplatsträningen ökar inte bara kunskapsnivån. Den formar också nya medarbetare och arbetskamrater till efterföljande år. Arbetet utförs givetvis med svenska arbetsmarknadsvillkor men kostnaden blir totalt lägre än med traditionell hyrpersonal.

Användarföreningens deltagande kommuner har många fördelar, inte minst när det gäller tillgången till högkvalitativa resurser. Att svensk äldreomsorg står inför en resursbrist är redan känt. Det är därför hög tid för Sveriges kommuner att fundera på hur resursbristen inom äldreomsorgen ska lösas de närmaste 15 åren.

Projektet China-Sweden joint nurse development program har utvecklats sedan två år tillbaka och möjliggör personalförstärkning till en kostnad som ger fördelar för alla parter. 

Är du intresserad av att veta mer om vårens resa och om sommarens pilotprojekt, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Projektet presenteras under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.