Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
201955ef 48d4 4d83 90a2 7a0ecdc8a697

Den 17 oktober blir det traditionsenligt seminarium på KTH – Ny teknik i äldreomsorgen.

Det blir fokus på de två mest centrala resursfrågorna när det gäller utvecklingen av vården och omsorgen. Människa och teknik – tillgången till utbildad personal och användningen av ny teknik för att klara de ökande behoven med en åldrande befolkning.
 

Klicka här för att ladda ner programmet

 
Programmet ger dig en blick in i framtiden kring de möjligheter som nya lösningar inom personalförsörjning och teknik kommer att ge. Under eftermiddagens rundvandring ges demonstrationer med samma inriktning, exempelvis teknik för fjärruppkopplad omsorg av multisjuka.
 
Seminarieprogrammets tekniska del spänner från europapolitik till vassa 5G-applikationer i glesbygd. Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation inramar förmiddagen genom en redogörelse av de nordiska satsningarna på 5G. Mats Nilsson, Director CTO Office på Ericsson beskriver den ökade säkerhet som 5G ger, specifikt mot bakgrund av stabila och integritetsvärnande applikationer inom vård och omsorg. Joakim Jarnryd, enhetschef inom Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel vid Region Stockholm, lyfter fram den mobila uppkopplingens möjligheter för nya hjälpmedel. Professor Jaap van de Beek vid Luleå Tekniska Universitet, berättar om hur extrem glesbygd kan få 5G och tillgång till uppkopplad teknik. Agneta Aldor, utredare vid eHälsomyndigheten, sammanfattar hur kommuner kan få stöd vid införande och användning av e-hälsa.
 
Den del av programmet som omfattar personalförsörjning har ett speciellt fokus på Användarföreningens samarbete med Kina. Nelson Li, projektledare i programmet China-Sweden Nurse Talent Development Program, berättar om hur de bästa sjuksköterskestudenterna i Kina kommer att kunna förstärka svensk äldreomsorg under kommande år. Karin Lindqvist, MAS vid Sandvikens kommun, berättar hur det gick när fyra kinesiska sjuksköterskestudenter arbetade inom äldreomsorgen i Sandviken under sommaren 2019.
 
Frågan om personalförsörjning får också ett eget glesbygdstema under seminariet. Niclas Forsling, projektledare vid Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten, berättar om de speciella utmaningar som långa avstånd och minskande personella resurser ger och vilka lösningar som nu utvecklas.
 
Personalförsörjning och ny teknik är två sektorer som bägge omfattas av standarder. Sjuksköterskestudenter från Kina ska legitimeras enligt svenska normer. 5G är en global standard som bidrar till att uppkopplad teknik kan fungera i alla världens länder. Lena Morgan från SIS, Swedish Standards Institute, redogör under seminariet för vilken nytta Sverige får av Nationella och internationella standarder inom vård och omsorg.
 
Välfärdens framtida kvalitet avgörs av vår förmåga att ta till oss av personella och tekniska möjligheter. Välkommen till ett fullspäckat seminarium på KTH den 17 oktober.