Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
8e3ff567 31c2 4a9f b5d5 4b0f8bcb7e1e

I takt med att andelen äldre i samhället ökar, kommer också den ofrivilliga ensamheten att öka. Här kan den mobila digitaliseringen med 5G komma till nytta, exempelvis genom högupplöst video med synkat ljud, för att möjliggöra virtuella mänskliga möten som ett komplement till de verkliga mötena.

I Kanada görs försök med holografiska möten. Det innebär att den gästande personen framträder tredimensionellt och verklighetstroget i en slags cylinder, med möjligheten att själv se omgivningen under besöket genom en 360-graders kamera. 

Låt oss leka med tanken ett ögonblick. Barnbarn, grannar, släktingar från Amerika – alla kan komma på besök utan att vara på plats på riktigt. För en äldre släkting kan det innebära ett sätt att bryta ofrivillig ensamhet. För den som besöker minskar kraven att resa fram och tillbaka. Det enda som krävs är att besökaren har tillgång till en cylinderterminal och en uppkoppling.

Virtuella möten – det låter lite konstgjort och märkvärdigt. Men det kan innebära ett stort lyft för äldre personer de närmaste decennierna. 

Digitaliseringen blir nödvändig eftersom medellivslängden beräknas öka. Vi lever längre och behöver därför vård och omsorg allt längre.                                                                    

Antalet 80-plussare kommer att öka med 50% de närmaste 10 åren. Antalet arbetsföra kommer bara att öka med 10%. Det innebär att antalet medarbetare inom vård och omsorg bara kan öka med cirka tio procent. Välfärdssektorn står därför inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga självständiga och uppnå högre livskvalitet.

5G kommer alltså att möjliggöra nya sätt att mötas och umgås. 5G förutspås därför stora möjligheter att minska den ofrivilliga ensamheten.