Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
757e28ef 66b9 4b87 987a da46275183ed
Samordning är en förutsättning för digitalisering i offentlig sektor. Det slog regeringen fast i samband med bildandet av Välfärdskommissionen. Det finns ett stort antal exempel på digital samordning av fristående organisationer som blivit framgångsrika. Ett exempel är McDonald´s restauranger.

De enskilda restaurangerna i Sverige ägs och drivs av en franchisetagare med stöd av McDonald’s franchisesystem. Varje franchisetagare ansvarar helt och hållet för sitt eget företag, samtidigt som varje restaurang har tillgång till alla de resurser och samlade erfarenheter som gjort McDonald’s till ett av världens mest framgångsrika restaurangföretag. Digitaliseringen är ett viktigt exempel. 

Idag har svenska McDonald's 220 restauranger – nästan en restaurang per svensk kommun i snitt. 

Till skillnad från svenska kommuner har alla McDonald's-restauranger samma digitala lösningar. Kassasystemen som används är samma i hela världen. Trenden går mot mer global standardisering. Det tycker McDonald´s är bra, för det gör att varje restaurang och varje nationellt McDonald´s-bolag kan koncentrera sig på att leverera bra service till gästerna. Det finns över 36 000 McDonald´s-restauranger i världen. Alla har alltså samma kassasystem – om än i olika generationer.

Det finns givetvis väsentliga skillnader men även stora likheter mellan organisationsstrukturen för kommunal verksamhet och McDonald´s restauranger. 

För en kommun är det svensk lagstiftning som inramar verksamheten. För McDonald´s-restaurangen är det franchiseavtalet. 

För en kommun är det nämnden som har ansvaret för de beslut som tas i en verksamhet. För McDonald´s-restaurangen är det företagets styrelse.

Det som skiljer är att digitaliseringen har lyfts bort från McDonald´s-restaurangernas ansvar. Det är istället ett nationellt ansvar i Svenska McDonald's AB. Varje restaurang använder de digitala verktyg som utvecklas centralt – nationellt eller globalt. För McDonald´s finns det alltså 36 000 skäl till samordnad digitalisering.

I Sverige utformas nu framtiden på motsvarande sätt för välfärden. Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

I detta samordningsarbete behövs industriturism och benchmarking. Det är givetvis en viktig komponent i all verksamhet – att studera hur andra gör – för att bli världsledande.

Det är nu dags att samordna digitaliseringen av svensk välfärd. En centraliserad process har fungerat bra i många svenska verksamheter. Inom industrin är Ericsson ett bra exempel. Inom restaurangbranschen är McDonald´s ett världsledande exempel. 

Samordning är en möjlig väg men det krävs också ny lagstiftning. Inledningsvis hjälper EU till genom RRF-paketet som lanseras under 2021. RRF är en återhämtningsplan som ska leda Europa ut ur coronakrisen och lägga grunden till ett modernt och mer hållbart EU. 

I en pressträff i förra veckan framhöll Finansminister Magdalena Andersson att Sveriges del av de 7000 miljarder kronor i lån och bidrag som EU-kommissionen nu reserverar, kommer att användas till digitalisering i välfärden. – Jag tror att det finns en stor potential i att digitalisera i sjukvården. Det är väldigt ineffektivt om varje region och varje kommun ska hålla på att bygga upp sina egna system och inte kunna byta information med varandra. – Digitalisering inom välfärden kommer att vara en del av planen, absolut, framhåller Magdalena Andersson. De svenska planerna ska skickas till EU-kommissionen senast i april 2021.

För IT-strateger, e-hälsostrateger och utvecklingsansvariga vid Sveriges alla kommuner och regioner är detta goda nyheter. Det blir mer av riktig och uppskalad IT-drift än vad dagens situation erbjuder. Det blir mer av världsledande system än vad dagens situation erbjuder.

Digitaliseringen av samhället är inte ett självändamål. Digitalisering genomförs för att den är nödvändig. Hela Sverige ska leva och det är samhällets skyldighet att göra det möjligt. 

Även offentlig sektor måste därför bli en del av Sveriges digitala ledarskap.

Välkommen till en spännande fortsättning!