Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4b9354e2 9d54 234b ab07 bc94d6d2e0e4

Den första armaturen framtagen
Forskningsinitiativet med det blålila ljuset har nu tagit ett första steg. Armaturen är nu förberedd tekniskt för att kunna fungera automatiskt. Det första boendet är också utsett. Fokus blir på att jämföra smittspridning med och utan kompletterande desinfektionsåtgärd.

Stora Sköndal först ut
Det blir stiftelsen Stora Sköndal i södra Stockholm som får den första lampan monterad i ett boende. Intresset har varit stort för den möjlighet som ny teknik nu erbjuder. Även anhöriga som har intervjuats är positiva. Det är därför inga problem med den obligatoriska etikprövningen i samband med forskningsinitiativet. Med den automatik som nu byggs in i armaturen, kommer den boende inte att bli besvärad av det blå ljuset. Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Jämlikhet, omtanke och förändring är centrala kvaliteter för Stora Sköndal.

Tekniken i centrum initialt
Tanken med kompletterande rumsdesinfektion är att det just är en kompletterande åtgärd. Med en ökande spridning av resistenta bakterier i samhället behövs också en ökande palett av åtgärder. Omsorgens utmaning är samtidigt att personaltätheten inte ökar. Därför är det logiskt att utforma tekniska lösningar som kan komplettera den manuella insats som är praxis idag – städning, handtvätt, skyddsutrustning, spritning och anpassade rutiner. Den kompletterande tekniken kan aldrig ersätta de manuella insatserna men väl förstärka dem. Oavsett om det är desinficerande material på dörrhandtag och i ventilationssystem eller, som i detta projekt, desinficerande ljus i ett badrum. Nu kommer tekniken att utformas i ett första skede, med beaktande av att det är en kompletterande åtgärd som dessutom ska klara samhällets övriga krav på hållbarhet, samtycke och etik.

Samtycke och etik
Ett forskningsprojekt eller en teknisk åtgärd får aldrig peka ut en person som har en viss diagnos. Därför är information, samtycke och teknisk utformning centrala begrepp i forskningsinitiativet. Den teknik som nu installeras ska inte märkas av någon involverad eller utomstående. Det blålila ljuset kommer att vara tänt när dörren till badrummet är stängd och när ingen person befinner sig i badrummet. På så sätt kommer åtgärden aldrig att märkas. På så sätt blir tekniken aldrig utpekande. Givetvis är det centralt att anhöriga informeras om installationen och åtgärden. Det är lika självklart som att anhöriga informeras om en diagnos. Samtycke bidrar också till att åtgärden blir etisk.

Vill du vara med?
Det behövs många deltagande kommuner för att kunna genomföra forskningsprojektet. Den nya kunskapen kan användas för att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens så att fler äldre personer kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

Forskningsprojektet utförs i enlighet med det som kallats F&U-undantaget enligt LOU, vilket innebär att tekniklösningen kan direktupphandlas av deltagande organisationer.

Maila info@teknikmarknad.se och anmäl intresse om just din kommun vill delta. Du kan också få information om projektets bakgrund och syfte samt beskrivning av tidigare forskning.