Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
Fa2e63bd e31e 4633 adc5 3db3c0c0e63a
Fallskador är som tidigare beskrivits en dominerande post i omsorgens avvikelserapporter.  Golv har av naturliga skäl en betydande roll i de fallskador som uppstår inomhus. Att använda mjuka golvytor är en möjlig väg att minska skador men en mjuk golvyta försvårar samtidigt rörligheten på andra sätt. Ett säkert boende har behov av dämpande golv och annan teknik som inte märks.

En ny golvkonstruktion kommer ur mångårig forskning vid avdelningen för Neuronik på KTH, ett golvmaterial som enligt forskningen kan minska fallskadorna med cirka 40 procent. Det motsvarar en samhällsbesparing på 8 miljarder kronor per år och därtill ökad livskvalitet för de annars drabbade.

Golvet har en hård yta som gör det möjligt för rullstolar, rullatorer, giraffer och andra hjulburna inventarier att röra sig som på ett vanligt golv. Skillnaden jämfört med ett vanligt golv består i det lager med gummipiggar som finns under den hårda golvytan. Det är detta lager som tar upp delar av rörelseenergin då en person faller på golvet. Det är rörelseenergi som annars skulle tas upp av exempelvis höftbenet, handlederna, kotben och skapa frakturer och andra skador.

Golv definieras enligt jordabalken som en del av en fastighet och tillhör därför fastighetsägaren. Samtidigt är det omsorgsleverantören och landstinget som kan spara pengar på ett dämpande golv. Kostnaden för ett inmonterat golv bör rimligtvis göras upp mellan dessa tre parter. Möjliga partssamverkande finansieringsmodeller för dämpande golv och andra fastighetsrelaterade teknikexempel utarbetas i 5G i byggnad.

Är du intresserad av att veta mer om hur dämpande golv kan integreras i framtida vård och omsorg, kontakta gärna Användarföreningen angående 5G i byggnad.