Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
Fda44528 6d91 4cbc 8192 6ad939aedb33
Med en utvecklad digitalisering ökar möjligheterna till en högkvalitativ vård i hemmiljö. Det blir också en av strategifrågorna den 11 juni när det femte strategimötet för 5G äger rum på Rosenlunds sjukhus i Stockholm.
 
Familjebostäder är kravställare i strategiprojektet 5G i byggnad – med fokus på en utvecklad mobil uppkoppling i hemmiljön. Tillsammans med Locum läggs strategin för de två första byggnaderna med 5G i Stockholm. Ett bostadshus och ett sjukhus. En strategidiskussion om hur 5G-antenner ska placeras för att maximera nyttan av framtida teknik. Framförallt ska diskussionerna handla om hur ny uppkopplad teknik kan förbättra livskvaliteten för en ökande andel kvarboende seniorer, inte minst multisjuka seniorer. Många svenska teknikleverantörer är på frammarsch och ser nya möjligheter med 5G.
 
De svenska bolagen Alleato och Cross Technology Solutions lanserar en komplett och helt unik helhetslösning för att vårda patienter med kroniska sjukdomar i hemmet. Helhetslösningen möjliggör individualiserad vård utanför vårdmottagningar i enskilda människors vardag. Exempelvis patienter med kol, diabetes, hjärtsvikt och andra kroniska diagnoser.
 
Tillsammans erbjuder de bägge bolagen en helhetslösning som ger tillgång till ett flertal medicintekniska sensorer, säker insamling av data från olika datakällor och en automatisk och prioriterad patientöversikt som möjliggör beslutsstöd för vårdpersonalen. Utan att patienten behöver åka fram och tillbaka till sjukhuset.
 
Fram till idag har många tekniska förutsättningar saknats för att möjliggöra en komplett vård i hemmet. Sensorer, data och högupplösta monitoreringssystem kan inte fungera som en helhet utan exempelvis en effektiv datauppkoppling. - Därför lanserar vi under 2019 en ny enhet för vård av kroniker i hemmet som kan beställas med 5G only, beskriver Fredrik Albertsson, Vd för Alleato, en av marknadens pionjärer inom health-tech. Alleato har mångårig erfarenhet av de medicintekniskt klassade sensorer som behövs för en säker lösning för vård på distans.
 
Den 11 juni deltar Alleato och andra teknikleverantörer tillsammans med mobiloperatörer, forskare, teknikutvecklare, fastighetsbolag, landsting och kommuner för att ta nästa steg i syfte att förbereda våra bostäder för en framtid med uppkopplad vård och omsorg. För exempelvis Familjebostäder innebär det att grunden nu läggs för hur totalt 392 fastigheter med totalt 19 410 lägenheter ska kunna få mobilt bredband med hög kapacitet. Här kommer Rosenlunds sjukhus att kunna bidra med en miljö där uppkopplade hjälpmedel kan testas av patienter och anhöriga tillsammans med erfaren förskrivningspersonal.
 
Är du intresserad av att vara med i arbetet för en utbyggd digitalisering, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Användarföreningen är också med under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.