Kontakt

Vid frågor och för mer information kontakta oss gärna

Bengt Simonsson

Tekniksamordnare

E-post
bengt.simonsson@teknikmarknad.se
Telefon
070-572 33 00

Rose-Marie Beming

Tekniksamordnare

E-post
rose-marie.beming@teknikmarknad.se
Telefon
070-672 99 40