Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
602c4f51 2546 a6c1 030b 0d80cde21bdf

Digitaliserade flygleveranser i glesbygd
Roslagens flygplats i Norrtälje kommun blir inte bara ett distributionscenter för hemtjänsten i skärgårdskommuner. Roslagens flygplats blir också en del av ett rikstäckande logistikkoncept för drönartransporter.

Användarföreningens tekniksamordnare leder det nationella projekt som startade 22 november, 2021. Statliga Swedavias tio flygplatser blir ryggraden i ett koncept som utgörs av autonoma transporter med drönare. Ett tiotal ickestatliga flygplatser deltar i projektet som nu också ska involvera fler kommuner och regioner med egna flygplatser.

Nationellt samordnat koncept
Projektet blir nationellt. Med flygplatser i elva av Sveriges 21 regioner blir ansatsen geografiskt rikstäckande med ett nationellt koncept. Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Stockholm, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kalmar, Västra Götalandsregionen, Region Gotland, Region Blekinge och Region Skåne blir samtliga involverade – med optionen att involvera fler.

Ett stort antal flygplatser har anmält intresse att ansluta till projektet. De flygplatser som ingår från start är, från norr till söder; Kiruna, Luleå-Kallax, Hemavan, Storuman, Skellefteå, Umeå, Åre Östersund, Norrtälje-Roslagen, Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Örebro, Norrköping, Skövde, Västervik, Göteborg-Landvetter, Visby, Ronneby och Malmö.

Hela Sverige ska leva
När Norrtälje kommun förverkligar visionen med sin flygplats, innebär detta att livet i skärgården blir enklare. För barnfamiljer, för företagare och, inte minst, för alla de rospiggar som vill uppleva sin ålderdom i Roslagens famn.

Drönarleveranserna är betydligt billigare än traditionella leveranser. Dessutom är de snabbare och kan leverera dygnet runt. Med en hastighet av 80 km per timme och med 80 leveranser per dygn, kan en drönare från Roslagens flygplats leverera till Stora Brokholmen på 14 minuter. En transport som med bil tar en dryg timme, förutsatt att bilfärjan är i trafik. Färjan från Furusund går en gång i halvtimmen.

Roslagens flygplats är sedan stängningen av Barkarby flygplats 2010, den enda flygplatsen med asfalterad start- och landningsbana i Stockholms län, utöver storflygplatserna Bromma och Arlanda. Sjöfartsverkets helikopterverksamhet har en flygbas på Roslagens flygplats för en av landets sju SAR-helikoptrar. Roslagens flygplats är också från september 2017 bas för Stockholmsregionens ambulanshelikoptertjänst.

Klimatvänliga transporter
Med Roslagens flygplats landningsbana kan mer hållbara lufttransporter genomföras till Norrtälje, jämfört med städer som inte har en flygplats. En flygplats gör det möjligt att använda farkoster med vingar och vertikala propellrar, så kallade hybrid-drönare. Vingarna gör att det behövs mindre energi för att hålla farkosten och dess last i luften. Enligt internationell forskning är en hybrid-drönare med fasta vingar ungefär hälften så dyr som en fastvingad drönare och upp till 7,5 gånger billigare än en drönare med flera rotorer.

Flygplatser och flygfält utgör alltså ett högt klimatpolitiskt värde. Därför är det bättre att behålla flygplatser än att lägga ner dem. Flygplatserna blir klimatvänliga och gör att hela Sverige kan leva.

Rikstäckande logistiknät
Det projekt som nu inleds inkluderar ett rikstäckande logistiknät. Från Swedavias största flygplats Arlanda skulle det ta cirka 40 minuter att transportera lagerförda varor till ett mindre mellanlager i anslutning till Roslagens flygplats. Ett automatiserat lager med drönartransporter gör det möjligt att leverera dygnet runt från Arlanda. Roslagens flygplats kan med motsvarande automatisering leverera vidare ut till skärgården. Detta kallas Last Mile Delivery.

Roslagens flygplats kan alltså bli ett logistikcentrum både för Norrtäljes detaljhandel och för leverantörer som inte har butik i Norrtälje. För skärgårdsbefolkningen innebär det att e-handeln kan kompletteras med en automatiserad leverans också med färskvaror.

Detta blir ett välkommet tillskott för klimatet och för hemtjänsten i Norrtälje.

Seminarier under 2022
Svenskt flyg elektrifieras och digitaliseras. 5G kommer att ge stora möjligheter till teknisk utveckling, även för flygplatser. Svenskt flyg utvecklas nu på land och i luften. En utveckling som också påverkar varuleveranserna till kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Under 2022 kommer en rad seminarier att anordnas om drönartransporternas utveckling. Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojektet och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.

Välkommen till en spännande fortsättning!