Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
Bb7f7cc9 2c15 42a2 9081 2a125d4b83c9
Den 5-7 maj 2020 manifesteras introduktionen av 5G inom ramarna för Vision e-hälsa 2025. Det sker i samband med Vitalis - Nordens ledande e-hälsomöte. Här samlas över 6000 deltagare som tar del av det senaste inom digitaliseringen av vård och omsorg.
 
Den nordiska satsningen på 5G börjar nu få en spännande form. Speciellt viktigt för den glesbygd som ännu inte fått bredband.
 
De nordiska länderna ingick ett fördjupat samarbete om 5G i samband med statsministermötet i Örnsköldsvik den 23 maj 2018. En avsiktsförklaring som slår fast de nordiska ländernas vision presenterades av de fem statsministrarna.
 
Den nordiska regionen är en av världens mest innovativa regioner. Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen. Det skapar jobb och välstånd i våra länder, sammanfattade statsminister Stefan Löfven i maj 2018.
 
2020 blir alltså ett viktigt år för introduktionen av 5G i Sverige. PTS auktionerar 5G-frekvenser redan under första kvartalet 2020. Detta blir också startpunkten för operatörernas utbyggnad. Parallellt pågår en rad spännande projekt i Sverige. Projekt som kommer att presenteras i samband med Vitalis.  
 
I projektet 5G i byggnad skapas grunden för en strukturerad, standardiserad och utvecklad välfärdsteknik och e-hälsa. Även i glesbygd. Sveriges tre största regioner bidrar med spännande exempel på hur 5G nu integreras i den framtida digitaliseringen. Här är huvudfokus på hur 5G kan användas för att exempelvis kunna bedriva en säker vård i hemmet. Nordens välfärdscenter, Glesbygdsmedicinskt centrum och Luleå Tekniska universitet samverkar för att skapa den digitala infrastrukturen för extrem glesbygd – digitala oaser med 5G.
 
Vitalis 5-7 maj 2020 erbjuder ett innehållsrikt program för lanseringen av Visionen e-hälsa 2025 med 5G. Vitalis besökare kan följa ett topp-möte på Riksdagshuset med samma tema och även ta del av presentationen av nya innovativa e-hälsolösningar med start 15:00 den 5 maj.
 
Lanseringen under Vitalis blir ett avstamp för det fortsatta arbetet med mobil digitalisering och e-hälsa. 5G kallas den fjärde industriella revolutionen och kommer att bidra med flera avgörande kvaliteter för att lyckas med den verksamhetsutveckling som vård och omsorg står inför. 
 
Användarföreningen introducerar därför stöd till regioner och kommuner - exempelvis med planeringen för installation av 5G-nät i trygghetsboenden och allmännyttans bostadsfastigheter.
 
Kontakta gärna Användarföreningen för mer information om projektet 5G i byggnad.