Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
239f1193 be4c 4250 be17 9af70161cca3

Användarföreningens lunchmöte i Riksdagshuset har nu resulterat i en första motion. Klicka på länken nedan och läs om hur Sverige nu tar det första parlamentariska steget för att möjliggöra en bättre samordning av olika myndigheters uppstart av 5G.

Målet är att snabba på digitaliseringen i prioriterade samhällssektorer.

Motionen baseras på diskussioner och presentationer i samband med lunchseminariet den 10 oktober med temat Digital välfärdsteknik med mobil uppkoppling. Motionen är inlämnad och kommer att behandlas i Riksdagen under vintern och våren.
 

Klicka här för att öppna motionen

 
Motionen sammanfattar uppgiften på ett tydligt och bra sätt. Tanken med ett gemensamt nät är enkel, om samhället behöver ett nät för vård och omsorg i glesbygd kan ju samma nät användas för trafiksäkerhet också. Det kräver emellertid att berörda myndigheter samverkar och att en fortsatt samverkan sker mellan samhälle, näringsliv och akademi.

Nu inleder Användarföreningen nästa steg – samordningen mellan myndigheter och teknikleverantörer. En viktig del är arbetet i Landsbygdsklustret.  En annan central del är att inleda dialogen med de myndigheter och verksamheter som har en viktig funktion i att hela Sverige ska kunna vara mobilt uppkopplad. Detta arbete inleds när en ny regeringsbildare är på plats.

5G är nämligen plattformen för digitalisering av alla verksamheter i samhället; smart produktion, fordon, vård, städer etc. Det som är att föredra är att Sverige använder en och samma plattform för olika tillämpningar i samhället. Myndigheter och verksamheter med olika rådighet kan då använda samma plattform, vilket blir en fördel för den enskilde medborgaren och samhället i stort. Samverkan är ledordet.

Anmäl gärna intresse till Användarföreningen om du vill vara med.