Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
2066d0de 889d 4fcd b4fa 48574259b48e
En Permobil som kommunicerar med byggnader.
Det är en tanke som ger inspiration till många nya möjligheter för personer med nedsatt funktion. I Teknikhusets strategiarbete ingår att fånga upp hur brukarna av just Permobiler ser på vardagsutmaningarna. Både hemma i bostaden och i offentliga byggnader. Många av möjligheterna passar även äldre med nedsatt funktion. Den nybildade Permobilgruppen bidrar med lösningar som skapar ett ökat oberoende och en ökad tillgänglighet för alla. Inte minst i ett livslångt boende.

Permobil är en av världens största leverantörer av elektriska rullstolar. Permobil har sedan starten 1963 arbetat med insikten att förenkla vardagen för personer med nedsatt funktion. Permobiler är redan idag uppkopplade med 3G på vissa marknader, för att kunna felsöka och ge service på rullstolarna. Med 5G skapas nya möjligheter som bland annat innebär en ökad kommunikation med omgivningen. 

Med en egen del av 5G-nätet, kan varje behörig Permobil ha sitt eget digitala umgänge, säkert avgränsat från andra Permobiler och andra användare. 5G är krypterat och erbjuder säkrare uppkopplingar än andra trådlösa signaler, exempelvis de som används för att öppna bildörrar. Signalen från en bilnyckel kan som bekant kopieras eller störas ut.

I framtiden kan en behörig Permobil på ett säkert sätt öppna dörren till brukarens bostad, utan att signalen kan kopieras eller användas av obehöriga.

Redan idag kan en Permobil vara utrustad för att från stolen kunna slå på och slå av olika apparater i en bostad, även med röststyrning. Med framtidens digitalisering kommer dataöverföringen att ta ytterligare steg framåt med ökad säkerhet. En elrullstol kommer även kunna vara utrustad med kroppsnära sensorer för att registrera hälsodata såsom puls, temperatur och blodtryck.

Önskemålen från Permobilgruppen kan delas in i två rubriker. Dels att öka oberoendet. Dels att öka tillgängligheten. Ett exempel kan vara att på ett enklare sätt hitta och ta sig fram i ett köpcenter. De digitala informationstavlor som finns ska givetvis vara uppkopplingsbara så att elrullstolen med en självkörande funktion kan ta sig till en viss utvald butik. Det ska även vara möjligt att kolla upp tillgängligheten i en byggnad i förväg, för att kunna undvika trappor och smala dörröppningar. Eller att betala vid kassan utan att behöva ta fram bankkortet.

Slutsatsen är att med teknikens hjälp kan man undvika hinder och problem för personer som har nedsatt funktion. Utmaningen innebär att även offentliga byggnader i en nära framtid kommer att vara mobilt uppkopplade. Den mobila uppkopplingen i en byggnad blir i framtiden lika självklar som att det idag finns en ramp vid entrén. Därför bjuds nu fastighetsbolag in i arbetet med att utveckla morgondagens välfärdsteknik. Första steget är att få Permobiler att kommunicera med husens olika delar. Exempelvis dörrar, hissar, digitala informationstavlor och sanitetsutrustningar. Assistans och ledsagning minskar. Oberoende och tillgänglighet ökar.

Resultatet av vårens strategiarbete kommer att presenteras under det traditionella seminariet på KTH den 22 maj – Ny teknik i äldreomsorgen. Karin Leire, chef för Permobils kliniska forskning, kommer då att berätta om hur visionerna för en uppkopplad elrullstol ser ut i en nära framtid. Hur en Permobil med mobil uppkoppling möjliggör bättre livskvalitet.

Är du intresserad av att delta i Teknikhusets strategiprocesser eller i vårens seminarium, är du välkommen att kontakta Användarföreningen.