Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
15f343a6 be0f 2133 07cf 13c493418fac

Enklare kommunikation

För miljontals människor med motorisk funktionsnedsättning kan det vara svårt att prata och bli förstådd. Google har startat utvecklingen av Project Relate, en ny Android-app som syftar till att hjälpa personer med icke-standardiserat tal att kommunicera lättare med andra och att interagera med Google Assistant.

Mångårig forskning
Project Relate är en fortsättning på åratal av forskning från både Googles tal- och forskningsteam, möjliggjort av över en miljon talprover inspelade av deltagare i forskningssatsningen.

Appen använder fraser från varje användare för att automatiskt lära sig unika talmönster. Användarens tal kan ha påverkats av exempelvis stroke, vaskulär demens eller av ALS. Med hjälp av artificiell intelligens kan talet översättas till en mer begriplig form. Användaren får tillgång till appens tre huvudfunktioner: Lyssna, Upprepa och Assistent.

Lyssna
Genom Lyssna-funktionen transkriberar Relate-appen användarens tal till text i realtid, som sedan kan kopieras och klistra in text i andra appar eller låta andra läsa vad användaren vill berätta för dem.

Upprepa
Användaren kan aktivera Upprepa-funktionen för att upprepa vad användaren har sagt med en tydlig, syntetiserad röst. Detta kan vara särskilt användbart i samtal ansikte mot ansikte eller till och med när användaren vill säga ett kommando till sin hemassistentenhet.

Assistent
Användaren kan prata direkt med sin Google Assistant från Relate-appen, så att användaren enkelt kan ta hand om olika uppgifter, som att tända lamporna eller spela ett visst musikstycke.

Tekniska stöd
Forskarna har kommit fram till två viktiga områden där 6G och artificiell intelligens (AI) kan bidra till ökad livskvalitet – minnesnedsättning och motorisk funktionsnedsättning.

De forskare som har granskat teknikens möjligheter är överens om den 6G-relaterade teknikens möjligheter för personer med demens. - 6G-teknik, i kombination med AI-tekniker, kan verkligen förverkliga smart demensvård - nätverksinfrastruktur med förmågan att sömlöst omvandla datapunkter till evidensbaserade och intelligenta beslutsprocesser, menar forskarna. - I sin tur erbjuder 6G och AI välbehövliga insikter om demensvård och demenshantering ur ett stort dataanalysperspektiv, vilket effektivt överbryggar några av de mest förekommande forskningsluckorna i litteraturen.

5G, 6G och AI kompletterar
Effektiva farmaceutiska insatser ska givetvis även fortsättningsvis erbjudas som kan hjälpa till att bota eller bromsa demensutvecklingen.

Det behövs därutöver snabba, stödjande och framgångsrika icke-farmaceutiska insatser för att ta itu med och lindra de vardagliga hälsoutmaningar som personer med demens står inför.