Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
78814362 72f2 1a96 89a4 3ccc64039560

Utveckla din kunskap

Svensk välfärd står inför stora förändringar. Ett ökat medicinskt ansvar för kommuner. Digitaliseringen tillmäts stor betydelse för såväl livskvalitet som kostnadseffektivitet inom välfärden. Nya och skarpare krav på cybersäkerhet kommer redan hösten 2024. Att trygghetslarmen slutar fungera blir därmed ett minne blott.

Det blir därför ett fullspäckat seminarieprogram under hösten 2023. Användarföreningen satsar på att utveckla de mest relevanta programmen mot bakgrund av nya lagkrav, ny teknik och förestående befolkningsutveckling.

Ny teknik
Samtliga seminarier sätter fokus på ny teknik – för digitalisering med ökad säkerhet och livskvalitet. Bostaden och molnet blir två hörnstenar.

Delat ansvar beroende på boende
Sex seminarier fokuserar på hur ansvaret delas beroende på skillnader i boendeform för seniorer och vårdtagare. Bostadsrätter, egna hem, allmännyttan och privata hyresbostäder kommer att ha olika förutsättningar när det gäller uppkopplad teknik, ansvar och kostnadsdelning.


 

Inledning 26 september
Seminariehösten startar den 26 september med det traditionella seminariet Ny teknik i äldreomsorgen. Det blir statsrådet Erik Slottner som inleder – civilminister och digitaliseringsminister, tidigare äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad och vice ordförande i Micasa - som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Erik Slottner är väl insatt i såväl äldreomsorgen som digitaliseringens utmaningar och redogör för Sveriges ambitioner när det gäller digitalisering och God och nära vård.

Anmäl dig här
Du anmäler dig som seminariedeltagare enklast via Teknikhusets hemsida. https://www.teknikhuset.org/anmhar