Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
0c895889 f23f 5a30 72c8 a1e43a132210

Skellefteå satsar på drönarleveranser
Skellefteå kommun blir en av de första kommunerna i Sverige som nu på riktigt inkluderar drönare i den kommunala logistikstrategin.

Hammarängens Skellefteå Södra – en ny logistikhub – byggs för att säkra den expansion som Skellefteå kommun står inför. Inte minst för att skapa en tillräcklig infrastruktur för nya industrietableringar – däribland Northvolt.

Skellefteå flygplats, Skellefteå kommun, Skanska och det brittiska företaget Urban-Air Port inleder därför ett samarbete kopplat till drönarlogistik. Urban-Air Port bidrar med koncept för markinfrastruktur för drönarleveranser.

Möjligheter även för äldreomsorgen
Med en så kallad drönarport mitt i logistikhubben, tas första steget till att koppla ihop såväl Skellefteå flygplats som leveranser till slutdestinationer i Skellefteå. Det innebär att leveranser av exempelvis reservdelar till industrin kan ske blixtsnabbt i framtiden.

Det innebär också att en infrastruktur tar form som även kan tjäna äldreomsorgen. Leveranser av medicin och livsmedel till personer med nedsatt funktion. Leveranser av labtester från särskilda boenden. Leveranser av post och lagade måltider till kvarboende seniorer i glesbygd. Listan kan göras lång med spännande möjligheter för äldreomsorgen i Skellefteå.

Hammarängen blir en hub
Hammarängens Skellefteå Södra blir alltså en central resurs för att utveckla hållbara logistiklösningar och smarta transportflöden. Ett stort antal nya samhällssektorer behöver få tillgång till fungerande transporter och här skapas nu förutsättningar för en helt ny logistikhub för alla samhällssektorer. Skellefteås tillväxt och det åldrande samhället gör transportflödena allt viktigare och där kommer Hammarängens Skellefteå Södra att spela en central roll.

Drönarport i trä
Skellefteå kommun har målet att integrera infrastruktur för hållbara drönarleveranser i den stora logistikhubben Hammarängen. För att kunna erbjuda hållbara leveranser med drönare krävs infrastruktur på marken i form av en drönarport. Ett av målen som kommunen har är att utveckla världens första drönarport i trä – från skogar i Västerbotten – och därigenom visa upp ett hållbart sätt att bygga morgondagens moderna infrastruktur. Ett multimodalt nav där alla transportformer samordnas.

Skellefteå flygplats är en av 19 deltagande flygplatser i det nationella drönarprojekt som Teknikmarknad leder. Det innebär att Skellefteå också är en del av ett nationellt koncept som utgör grunden för ett samordnat transportslag med drönare. Ett gemensamt koncept för flygplatser.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Drönartransporter blir också ett tema för årets upplaga av webbinariet Ny Teknik i äldreomsorgen.

Under det uppkopplade seminariet den 20 september deltar representanter från myndigheter, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya socialtjänstlagen.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.