Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D0735afc 1565 5b12 5e9f 026df9d99af2

Att tolka mänskliga tillstånd – exempelvis innan en fallolycka

Veckobrevet den 21 februari 2023 presenterade 6G och AI-kameror som ett sätt att exempelvis indikera ökad risk för fall eller ohälsa.

En AI-kamera som kan känna igen och analysera personers känslomässiga och kognitiva tillstånd, såsom distraktion, trötthet och värmeslag – information som sedan kan användas för terapeutiska insatser eller för att exempelvis skicka larm.

Mänskliga uttryck – Human Perception AI
Affectiva i Boston, USA, har utvecklat ett AI-system som tolkar människors tillstånd – även när inte talet används. Forskarna på Affectiva föreställer sig en värld där teknik förstår allt mänskligt. För att uppnå det har Affectiva utvecklat det som kallas Human Perception AI. Det är en programvara med artificiell intelligens som kan upptäcka inte bara mänskliga känslor, utan också komplexa kognitiva tillstånd, som dåsighet och distraktion. Och i framtiden kommer den att kunna förstå mänskliga aktiviteter, interaktioner och föremål som människor använder.

I äldreomsorgen blir det då möjligt att hindra fallolyckor, lindra depressioner eller att förstå vilka situationer som skapar hög livskvalitet för personer med demens.

Att bygga AI som förstår allt mänskligt är ingen liten bedrift. Men med beprövade tillvägagångssätt för djupinlärning, datorseende och talvetenskap samt enorma mängder data från verkliga människors vardag, som Affectiva kontinuerligt samlar in med användarens samtycke, kommer allt fler applikationer att kunna utvecklas. Dessutom, genom att använda ett multimodalt förhållningssätt till mänsklig perception – analysera både ansikts- och röstuttryck – kan framtidens omsorg få en mer omfattande och korrekt förståelse av mänskliga och biometriska tillstånd.

6G och lokal intelligens
Fördelen med framtidens 6G-nätverk med lokal intelligens är att bilderna inte behöver lämna bostaden. Det som tidigare har hanterats som övervakningsbilder och GDPR kan med 6G hanteras lokalt – inga bilder lämnar bostaden.

Antalet personer med demens ökar globalt
Världshälsoorganisationen WHO förutspår att 78 miljoner människor kommer att ha någon typ av demens globalt år 2030. Nu ansluter sig forskare och telekomingenjörer till uppgiften att hitta hjälpmedel.

De forskare som har granskat teknikens möjligheter är överens om den 6G-relaterade teknikens möjligheter för personer med demens. - 6G-teknik, i kombination med AI-tekniker, kan verkligen förverkliga smart demensvård - nätverksinfrastruktur med förmågan att sömlöst omvandla datapunkter till evidensbaserade och intelligenta beslutsprocesser, menar forskarna. - I sin tur erbjuder 6G och AI välbehövliga insikter om demensvård och demenshantering ur ett stort dataanalysperspektiv, vilket effektivt överbryggar några av de mest förekommande forskningsluckorna i litteraturen.

5G, 6G och AI kompletterar
Effektiva farmaceutiska insatser ska givetvis även fortsättningsvis erbjudas som kan hjälpa till att bota eller bromsa demensutvecklingen.

Det behövs därutöver snabba, stödjande och framgångsrika icke-farmaceutiska insatser för att ta itu med och lindra de vardagliga hälsoutmaningar som personer med demens står inför.

5G och 6G möjliggör högupplöst video
5G och 6G kommer att möjliggöra nya sätt att hantera data. Därtill kommer högupplöst video att ge nya möjligheter till larm. Ansiktsuttryck, vacklande gång eller andra avvikelser från ett normalt beteende i en bostadsmiljö.

En AI-kamera kommer att fånga många detaljer för lokal datahantering. Det innebär att bildinformation inte behöver lämna bostaden. Det möjliggör larm eller andra åtgärder – innan fallolyckan är ett faktum.

Multimodala analyser för att prediktera ohälsa blir en huvudsaklig ingrediens för framtidens vårdgivare. Många delar i en bostad blir uppkopplade när virtuella sjukhus blir verklighet. EU delar standardiseringstanken och inkluderar 5G, 6G och AI i de strategier som utgör ryggraden i Europas digitalisering. Infrastrukturen måste på plats för att kunna utveckla välfärden. Infrastrukturen måste på plats för att nya digitaliserade applikationer ska kunna utvecklas – såväl utomhus som inomhus. Allt ifrån drönartransporter utomhus till trendmonitorering av hälsa inomhus. Om detta handlar vårens seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.teknikboken.com/letters.