Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Dbb2d3b7 e75f 26ee ec8e 83c369aa585c

Följ med oss in i sommaren
Sverige tar sommarledigt inom kort. Även om Användarföreningens veckobrev inte tar ledigt, får veckobrevet ett mer tillbakalutat tema den närmaste månaden, nämligen med temat ” Framtidens teknik i omsorgens tjänst”.

Det har gjorts många försök att förstå vad som krävs för att lyckas med digitaliseringen inom kommuner och regioner.

Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer samt både Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen har konstaterat att digitaliseringen av verksamheten inom den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer (ESV 2018:31, RiR 2016:14).

Regeringen sammanfattar att bristande samordning utgör ett hinder för ökad digitalisering i välfärden.

Utredningen SOU 2020:14 har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik.

  1. Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till dem med nedsatt beslutsförmåga.

  2. Bristande digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när det gäller digitalt informationsutbyte.

  3. Bristande kompetens i fråga om digitalisering och välfärdsteknik i alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen.

  4. Bristande samverkan och samordning mellan huvudmän men också mellan stat, region och kommun.

  5. Bristande nationell styrning – statliga myndigheters uppdrag överlappar och styrningen upplevs ibland som motsägelsefull.

  6. Fragmentiserad kunskapsbildning inom äldreomsorgen.

Veckobrevet sommaren 2022 bjuder därför på sex korta beskrivningar av välfärdens fortsatta tekniska utveckling.

Viktigt för ledande befattningshavare
Även om sommarens veckobrev blir lättsamma i sin framtoning, så innehåller de undertoner av allvar. Nya NIS 2-direktivet innehåller dryga sanktionsavgifter och viten för organisationer som inte sköter sin cybersäkerhet. NIS 2-direktivet omfattar även ett ansvarsgenombrott, vilket innebär att verksamhetsansvariga chefer kan hållas personligen ansvariga för bristande cybersäkerhet.

Levererat till hängmattan i lagom stora portioner. Följ därför med oss in i sommaren och håll koll på molnet!

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!