Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
2b1918b7 346b 0f1f d6d6 9bac8d2d1b03

Cybersäkerhetsexperten ger råd

Anders Jonsson är svensk cybersäkerhetsexpert och aktiv medlem i EU’s olika arbetsgrupper inom cybersäkerhet. Den 24 september redogör Anders Jonson för de praktiska konsekvenserna av de nya cybersäkerhetsdirektiven från EU som blir svensk lag redan den 1 januari 2025 – NIS2- och CER-direktiven.

Tre råd till kommuner och regioner
Anders Jonson ger tre huvudsakliga råd inför kommuners och regioners arbete med uppkopplad teknik inom hemtjänst och hemsjukvård. Uppkopplad teknik som ska leva upp till nya lagtexten – exempelvis trygghetslarm, nyckelfria lås och distansdiagnostik:

  1. Bygg upp egen kompetens för att kunna upphandla certifierade produkter och tjänster.

  2. Genomför generella sårbarhetsanalyser snarare än analys av varje bostad.

  3. Etablera bra rutiner för administration av behörigheter – exempelvis för nyckelfria lås.

Anders Jonson efterlyser nationella rekommendationer och att myndigheterna tar fram samordnade föreskrifter i samband med att NIS2-direktivet (Cybersäkerhetslagen) börjar gälla. 

Flera parter delar ansvar
Frågan om cybersäkerhet tangerar säkerhetsfilsofin kring värme, kyla samt vatten och avlopp. Ansvaret för cybersäkerhet omfattar hela leveranskedjan. Ansvaret delas därför av flera kategorier och parter. För god samordning behövs rekommendationer som utvecklar svar på ”hur” kommuner och regioner ska hantera den nya lagstiftning som kommer redan i januari 2024. Det är bara ett halvår kvar.

- Här behöver vi central vägledning för hur detta ska hanteras, betonar Anders Jonsson.

Vägledning för gemensam struktur
Anders Jonson vill gärna se att SKR kliver fram och samordnar kommuner och regioner bättre och etablerar generella lösningar. Alla har ju samma uppdrag så man borde kunna samarbeta kring fler områden än bara inom familjeomsorgen.

- Särskilda boenden har kommuner egen kontroll över och kan själva upphandla produkter och tjänster till. Det blir svårare i egna hem och i bostadsrätter. Här behövs en gemensam struktur som är säker samt en struktur för fördelning av ansvar på fler parter, avslutar Anders Jonson.

Mer information 24 september
Under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 24 september berättar Anders Jonson mer om cybersäkerhet och om vilka nya krav som kommer att ställas på kommuner och regioner den 1 januari 2025.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Mer spaning kring teknikens möjligheter kommer i samband med seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, som fördjupar diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Vi önskar en skön sommar och god läsning!