Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D3f3bd33 a481 d664 cad2 0912b6a574fe

Välkommen tillbaka efter sommarledigheten!
Sverige har haft sommarledigt och snart är de flesta av oss tillbaka. Även om Användarföreningens veckobrev inte har haft ledigt, har veckobrevet haft ett mer tillbakalutat tema den senaste månaden, nämligen med temat ” Framtidens teknik i omsorgens tjänst”.

Veckobrevet har belyst utredarnas synpunkter på digitaliseringen inom äldreomsorgen.

Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer samt både Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen har konstaterat att digitaliseringen av verksamheten inom den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer (ESV 2018:31, RiR 2016:14).

Regeringen sammanfattar att bristande samordning utgör ett hinder för ökad digitalisering i välfärden.

Utredningen SOU 2020:14 har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik.

  1. Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till dem med nedsatt beslutsförmåga.

  2. Bristande digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när det gäller digitalt informationsutbyte.

  3. Bristande kompetens i fråga om digitalisering och välfärdsteknik i alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen.

  4. Bristande samverkan och samordning mellan huvudmän men också mellan stat, region och kommun.

  5. Bristande nationell styrning – statliga myndigheters uppdrag överlappar och styrningen upplevs ibland som motsägelsefull.

  6. Fragmentiserad kunskapsbildning inom äldreomsorgen.

Om dessa sex frågor har veckobrevet sommaren 2022 handlat om.

Viktigt för ledande befattningshavare
Även om sommarens veckobrev var lättsamma i sin framtoning, så har de innehållit undertoner av allvar. Nya NIS 2-direktivet innehåller dryga sanktionsavgifter och viten för organisationer som inte sköter sin cybersäkerhet. NIS 2-direktivet omfattar även ett ansvarsgenombrott, vilket innebär att verksamhetsansvariga chefer kan hållas personligen ansvariga för bristande cybersäkerhet.

Vi önskar alla våra läsare tillbaka efter en varm sommar och hoppas att veckobrevet har erbjudit god läsning!

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Den politiska diskussionen om förebyggande teknik blir ett av inslagen under årets upplaga av webbinariet Ny teknik i äldreomsorgen.

Under det uppkopplade seminariet den 20 september deltar representanter från Sveriges Riksdag, myndigheter, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya socialtjänstlagen och nya äldreomsorgslagen.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Välkommen tillbaka!