Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
1115c11b 340d a56c 3494 02dbf44e7665

Dubbla kanaler – nya kostnader – ny kostnadsdelning

Med dubbla kanaler för trygghetslarm och distansmonitorering uppstår nya kostnader.

Tekniklösningarna måste därför innehålla system för kostnadsdelning. Kostnaden för en cybersäker uppkoppling har fyra logiska bärare. Det är kommun, region, fastighetsbolag och brukare. 5G-standardens billing-funktion bidrar till att kostnadsansvaret inte trillar mellan stolarna.

Nya tider – nya lösningar
Den 18 oktober 2024 får Sverige en ny lagstiftning som påverkar kommuner och regioner. NIS 2-direktivet blir då svensk lagtext. Även RCE-direktivet blir svensk lag. Det innebär nya krav på uppkopplad teknik – som trygghetslarm, distansmonitorering och hjälpmedel. Dubbla anslutningar och cybersäker drift blir resultatet av den nya lagstiftningen.

Väsentlig entitet
Väsentlig entitet ersätter termen samhällsviktig verksamhet i NIS 2-direktivet. Såväl kommuner som regioner definieras som väsentliga entiteter. Kommuner kommer att behöva upphandla underleverantörer som kan bidra till den cybersäkerhet som lagtexten kräver. För äldreomsorgen behöver en kommun samverka med sitt fastighetsbolag, så att cybersäkerheten säkras i kommunalt ägda särskilda boenden och kvarboenden. I egna hem behöver kostnaderna delas med egnahemsägaren.

Kommuner
Med nya socialtjänstlagen får kommuner ett utökat medicinskt ansvar. Kommunstyrelsens ansvar för ökad cybersäkerhet omfattar då både äldreomsorgen och de egna fastigheter där äldreomsorg bedrivs.

Regioner
1983 fick landstingen ett lagreglerat uppdrag att arbeta förebyggande. Utöver att erbjuda sjukvård ålades då landstingen att förebygga ohälsa. Regionstyrelsen ansvarar för ökad cybersäkerhet i sin verksamhet.

Fastighetsbolag
Fastighetsbolag ansvarar för att bredbandsuppkoppling finns i byggnader. Det kan finnas anledning för fastighetsbolaget att ha en egen mobil uppkoppling i en lägenhet, exempelvis för energimätning.

Brukare
Hyresgästen har ett eget intresse av en cybersäker uppkoppling i den egna bostaden. För mobilt BankID, för säker e-handel, eller andra sammanhang som kräver cybersäker och redundant uppkoppling.

Kostnadsdelning med 5G
Eftersom e-hälsa kommer att bli aktuellt både inomhus och utomhus, blir 5G ett naturligt val. Det behövs också en struktur och en teknisk lösning för att kunna beräkna kostnadsansvar. 5G-standardens billing-funktion bidrar till att kostnadsansvaret inte trillar mellan stolarna.

Under året blir det ytterligare seminarier med totalt sex olika fall med uppkopplingsmiljö. Från storstad till extrem glesbygd.

Du anmäler dig som seminariedeltagare enklast via Teknikhusets hemsida. https://www.teknikhuset.org/anmhar

Är du intresserad av att delta i utvecklingsprojektet, går det bra att kontakta undertecknad.