Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
D79ab94e 0c75 f157 79f2 c0040a4cb182

Personalbrist
Såväl sjukvård som äldreomsorg står inför en ökande personalbrist. I valrörelsen 2022 var det andra frågor som var i fokus. Det råder dock inget tvivel om att kommande valrörelser kommer att bli mer fokuserade på den ökande personalbristen inom välfärden. I takt med att effekterna av den åldrande befolkningen ökar.

Ny teknik som ger avlastning för personalen
I en tid då personalbristen gör sig påmind, blir tekniska lösningar mer intressanta. Området säng och hygien är det kanske mesta centrala när det gäller möjligheten att minska personalbehovet utan att samtidigt minska livskvalitet och sociala kvaliteter.

Rullstol
Redan under antikens Egypten utvecklades mänsklighetens första rullstol. Innan dess bar två personer en tredje – på en bärstol eller på en bår. Rullstolen kunde alltså redan under antiken visa prov på ett minskat personalbehov som resultat. För dagens äldreomsorg bidrar rullstolen till minskad risk för fallskador, ett större mått av självständighet och en högre livskvalitet. Med fler digitala möjligheter i rullstolen, ökar också dessa fördelar – exempelvis elrullstolens självkörande egenskaper och uppkopplade sensorer.

Lyfthjälpmedel
Tunga lyft är ett personalproblem på många sätt. Det krävs ofta två personal för att lyfta en brukare från en rullstol till en säng eller till en duschstol. Personal har också olika fysiska förutsättningar att klara tunga lyft. Med smartare tekniska lösningar kommer personalbehovet vid tunga lyft att halveras eller helt försvinna.

Intelligent dusch
Den intelligenta duschen erbjuder främst ett större mått av personlig integritet för brukaren. Emellertid finns det också en stor möjlighet till personalminskning. Uppskattningar som har gjorts bland annat på Södersjukhuset i Stockholm, indikerar att en intelligent dusch spar cirka tio minuter i personaltid per brukare och duschtillfälle.

Systemfördelar
Genom att betrakta säng, lyfthjälpmedel, elrullstol och intelligent dusch som ett och samma system, finns förutsättningar att avlasta personalen ytterligare. Därför inleds nu ett sådant utvecklingsprojekt.

Hackathon 2023
Tillsammans med leverantörer av lyfthjälpmedel, sängar, duschar, elrullstolar samt akademin, utvecklas nu integrationen av hjälpmedel i en bostad. Startpunkt blir ett hackathon – med fokus på sovrum och badrum.

Ovanstående funktionskluster kommer att förverkligas med deltagande av hundratals teknologer från Sveriges tekniska högskolor. Hackathon är ett arrangemang där systemutvecklare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att utveckla nya lösningar. Med start 2023 arrangerar Användarföreningen och 5G i byggnad ett första hackathon med teknologer från KTH, Chalmers, Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

Kontakta undertecknad om du är intresserad av mer information.