Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
6c30e98c 590e 7506 621b abd9bf29d9b8

Träningsprogram ger minskad fallrisk

I samband med seminariet Förebygga fallolyckor den 28 maj presenterades appen Säkra stegSäkra steg är ett digitalt träningsprogram som hjälper äldre personer att hitta lämpliga övningar och att komma i gång med träning av sin balans. 

Programmet är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer. 

En nyligen genomförd nationell kontrollerad studie med drygt 1600 deltagare har visat att Säkra steg kan bidra till minskad fallrisk. 

Digitalt träningsprogram för att förebygga fall
Innan träningen påbörjas, väljer först användaren passande övningar till ett eget träningsprogram från appen Säkra steg.

Under rubriken Mina övningar finns elva olika kategorier. Genom att välja en övning från varje kategori, får användaren ett varierat träningsprogram, för både balans, styrka och gång. 

I de flesta kategorierna visas de lättaste övningarna först. Det gör att användaren kan prova sig fram till övningar som blir lagom utmanande.

Efter en viss tids träning av balans och styrka, kan användaren byta till lite mer utmanande övningar i appen.

Bra med planering
För att komma ihåg sin regelbundna träning, är det bra att varje användare kan planera i förväg. I träningsdagboken kan varje användare välja dag och tid för sin träning. När det är dags för träning, kommer en påminnelse från den egna mobiltelefonen.

Det är nämligen träningens regelbundenhet som bäst påverkar risken för fallolyckor.

3 timmar – 39% mindre risk
Forskning visar att träning som genomförs 3 timmar i veckan eller mer, minskar fallhändelser med 39%.

Även träning mindre är tre timmar per vecka är bra och minskar risken. Det är därför bäst att börja med en träningsrutin som passar användaren. 

Träningsschema med dagbok
Hur träningen schemaläggs kan anpassas till varje användare. Det kan vara ett träningspass varje dag. Det kan vara vissa dagar i veckan. I appen kan ett individuellt träningsschema skapas.

För de som är ambitiösa och som vill hålla koll på hur mycket som har tränats, kan träningsinsatserna också registreras och kommenteras i appens träningsdagbok.

I träningsdagboken sammanställs statistik över träningen med uppmuntrande meddelanden som passar till användarens egna önskemål.

Appen Säkra steg innehåller även föreläsningar och tips om träning och att förebygga fall. Med tips om träning i vardagssituationer och andra fallförebyggande åtgärder.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Den 22 oktober planeras ett uppföljande seminarium kring temat att förebygga fallolyckor. Seminariet Förebygga fallolyckor omfattar fler goda exempel på förebyggande åtgärder i Sverige. Då inkluderas även de mindre komplexa åtgärder som står till buds, exempelvis broddar för att minimera halkolyckor utomhus.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Mer spaning kring teknikens möjligheter kommer i samband med seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024,som infaller den 24 september, som fördjupar diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.