Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
6b07d843 10ae f694 29e8 aed547d2deda

Ny teknik i äldreomsorgen
Den 24 september manifesteras samverkan och standardisering inom välfärden. För god och nära vård.

Utmaningarna med åldrande befolkningar delas av flertalet länder i världen. Det är därför naturligt att lösningar nu likriktas.

En sådan likriktning är Next-G, där Sveriges regering nu inleder ett 5-årigt samarbete med USA, med 5G, 6G och AI.

Regeringskansliet inleder
Seminariet den 24 september inleds därför med regeringens satsning på en nationell digital infrastruktur. Regeringen har dessutom gett uppdraget till E-hälsomyndigheten att utreda vilka förutsättningsskapande komponenter samt vilka stödjande och styrande strukturer som behövs inom hälso- och sjukvården. 

E-hälsomyndigheten
Michel Silvestri, enhetschef vid avdelningen för analys och utredning på E-hälsomyndigheten, beskriver arbetet med den nationella digitala infrastrukturen för hälsodata som under 2024 ska resultera i en nationell färdplan – främst för svensk hälso- och sjukvård.

Nyckelfri hemtjänst och hemsjukvård
Pär Backlund är teknisk chef för Senior Care-verksamheten inom ASSA ABLOY och ger sin syn på nyckelfri hemtjänst och hemsjukvård. ASSA ABLOY är verksamt i över 70 länder. Erfarenheten från flera länder bidrar till lösningar som passar med annan teknik.

Nyckelfria lås och trygghetslarm – nationell infrastruktur
Mikael Rudin från Aspect Systems har 30 års erfarenhet av att koppla ihop teknik från olika leverantörer under sin tid på ABB – i tusentals anläggningar. Nu är fokus på att använda samma tekniska principer för samhället i stort, exempelvis för nyckelfria lås och trygghetslarm.

Kommande lagstiftning – NIS2- och CER-direktiven
Anders Jonsson från Secureappbox är cybersäkerhetsexpert och medlem i den arbetsgrupp i EU som arbetar just med cybersäkerhet – Enisa AHWG EUCS. Anders redogör för de praktiska konsekvenserna av den nya cybersäkerhetslagstiftningen från EU som kommer 1 januari.

Minska fallolyckor och förbättra arbetsprocesser - Trygghetssensorer
Martin Paulette från Sensio Care arbetar med nordiskt utvecklade system för att minska fallolyckor. Martin redogör för hur ny teknik med trygghetssensorer kan minska fallolyckor med 80% och hur arbetsbördan samtidigt minskar för personalen inom äldreomsorgen.

Kommunerna går samman – Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering
Hanna Lundborg är digitaliseringsstrateg vid SKR och berättar om en gemensam strategisk agenda för svenska kommuner och en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Redan den 12 juni 2024 lanserar SKR de sex första initiativen.

Standardisering – hållbar samhällsutveckling
Logiken är enkel. Standardisering skapar kostnadsfördelar för samhällets användare. Sveriges koppling till internationell standardisering främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Next-G är ett sådant exempel.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar alltså diskussionen kringen nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.