Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
67bbd5f1 2398 53d4 2f6b 2de778231928

Kommuner och nya lagen 

Ny uppkoppling av trygghetslarm i bostäder blir ett av resultaten.

Seminariet den 19 mars kunde sammanfatta behov av övergripande arbetssätt för kommuner när den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2025. 

Med NIS2- och CER-direktiven blir kommuner ansvariga för såväl sårbarhetsanalyser som åtgärder. För trygghetslarm blir det nya krav på säkrare uppkoppling. Analyserna omfattar hela leveranskedjan.

220 000 svenska trygghetslarm
Trygghetslarm är den vanligaste insatsen inom äldreomsorgen. Det finns närmare 220 000 trygghetslarm i Sverige. 

Socialstyrelsen sammanfattar i sin vägledning att Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet ligger en förväntning att det är något som alltid ska fungera. Därför är det viktigt att ha i åtanke att tekniken i sig kan sluta fungera. Den som tillhandahåller trygghetslarm tar på sig ett ansvar för att minimera riskerna för detta.

Cyberattackerna ökar globalt och har fördubblats i Sverige sedan förra året. Den nya lagtexten ställer därför ytterligare krav på sårbarhetsanalys och åtgärder, vilket innebär att Sveriges kommuner måste utveckla nya synsätt. En avgörande fråga är hur systemanalyser ska genomföras.

Sårbarhetsanalys
En sammanfattning från seminariet NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag den 19 mars, är att kommuner enligt den nya lagen behöver göra sårbarhetsanalys på systemnivå snarare än på varje bostad.

Det är Sveriges kommuner som vanligtvis levererar hemsjukvård och som enligt den nya lagstiftningen också ska genomföra sårbarhetsanalyser.

Åtgärder
I takt med att samhällets digitala infrastruktur förändras ställer lagtexten nya krav på hur trygghetslarmen kopplas till larmcentralen. Det ställer nya krav på att trygghetslarm och överföringsteknik passar ihop.

När trygghetslarmen började användas på 1970-talet fanns det inte några alternativ att fundera på. Trygghetslarm kopplades upp via det traditionella fasta telenätet och endast en operatör fanns på marknaden. 

Nu har trygghetslarmen GPS-funktion och andra funktioner som gör att de även ska fungera utomhus, via det mobila nätet. Det sköter 5G-nätet om och möjliggör den totalsträckskryptering och uppkoppling till fler operatörer som den nya lagen kräver och som de flesta medborgare har möjlighet till.

Uppkopplingen inomhus och i kvarboendet ställer nya krav på uppkoppling än den Wi-Fi-router som idag tjänar hushållen. Teknisk expertis är överens om att ett övergripande systemarbete behövs, snarare än att ta små steg i utvecklingen.

Ökande frekvenser – i sårbarhetsanalysen
I takt med att mobilanvändandet ökar, kommer frekvenserna för världens mobilnät att öka. Redan 2027 kommer introduktionen av väsentligt högre frekvenser i världen att skapa behov av inomhustäckning, eftersom signalen från gatan inte lika enkelt tar sig in i ett hus.

Mer teknik i kvarboendet
Det kommer mer teknik. Därför är rekommendationen att göra sårbarhetsanalys på övergripande nivå snarare än i varje bostad.

Efter trygghetslarmet, kommer allt fler digitala tjänster att kopplas in i varje bostad. Kanske ett nyckelfritt lås med uppkopplad nyckelgömma för hemtjänsten. Ett uppkopplat hjälpmedel från hjälpmedelscentralen på regionen. Uppkopplad distansdiagnostik från hälso- och sjukvården. Allt detta ska omfattas av sårbarhetsanalyser för att lagenligt kunna kopplas upp. 

Framför allt kommer teknik som syftar till att förebygga ohälsa – exempelvis fallskador.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Fallolyckor är den vanligaste typen av händelser som kommunernas hemsjukvård hanterar. Information om hur fallolyckor kan förebyggas, även med tekniska lösningar, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad viktiga ämnen – från preventivt arbete till artificiell intelligens (AI). Då presenteras även uppkopplad teknik som förebygger fall.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.