Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
6931e48c 0580 b8c9 e2b0 89bc0c0d5720

Minskad fallrisk med bromsande rollator

En rollator ska hjälpa personer med nedsatt fysisk förmåga att gå säkrare. Rollatorn gör det nämligen betydligt enklare att hålla balansen – som en ledstång på hjul. 

Samtidigt görs moderna rollatorer allt lättare, vilket dessvärre har ökat risken för fall. En rollator med låg vikt skenar iväg lättare än de tyngre rollatorer som först kom på marknaden i slutet på 1970-talet.

I Sverige förskrivs omkring 60 000 rollatorer per år – det gör Sverige till det rollatortätaste landet i världen. Det var också i Sverige som rollatorn uppfanns.

RolloGuard minskar fall med rollator
Det är också en svensk uppfinning som nu gör rollatorn ännu säkrare mot fallolyckor. RolloGuards röda hjul bromsar automatiskt en skenande rollator och minskar risken för fall.

Enbart i Europa uppskattar RolloGuard att över 500 000 personer faller med rollator varje år och att 1 000 av dem dör varje år på grund av fallolyckor med rollatorer – till en kostnad av över 5 miljarder euro.

RolloGuards röda hjul
RolloGuards röda hjul innehåller en teknisk lösning för att upptäcka och omedelbart stoppa farliga rörelser, till exempel när rollatorn plötsligt och oavsiktligt åker iväg från användaren.

De röda hjulen kan konfigureras för att stödja alla behov. Det gör att personer med nedsatt rörlighet och balans kan fortsätta att ta stärkande promenader. Med minskad risk för fallolyckor och fallskador.

De röda hjulen kan därför konfigureras på ett antal sätt, beroende på individuella behov. Exempelvis för att bromsa snabbt eller för att bara sakta ner vid hastiga rörelser.

Bättre än gåstol
Personer som av olika skäl har ett ”hetsigt” gångmönster känner sig tryggare med en rollator som saktar ner ryckiga rörelser. Personer som tidigare endast kunna gå med gåstol kan få bättre rehabilitering med en rollator skyddad av RolloGuard. Andra fördelar som visat sig är att användare kan gå mer upprätt och har mindre ont i ryggen. 

RolloGuard passar inte alla utan ska i första hand med omsorg förskrivas till de som har störst fallrisk eller de som har störst rädsla för att falla. RolloGuard har visat sig kombinera stabilitet och trygghet som man får av en gåstol med mobilitet och oberoende som man får av en rollator.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Fallolyckor är den vanligaste typen av händelser som kommunernas hemsjukvård hanterar. Information om hur fallolyckor kan förebyggas, även med tekniska lösningar, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad viktiga ämnen – från preventivt arbete till artificiell intelligens (AI). Då presenteras även uppkopplad teknik som förebygger fall.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.