Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Aa8959df ab40 ecdc ec3a fcad5224a02f

AI – inom välfärden
Artificiell intelligens är ett aktuellt ämne på flera sätt.
Riskerna med AI debatteras globalt men även nyttan för mänskligheten har manifesterats internationellt på senare tid.

Artificiell intelligens kommer att regleras av EU, genom beslut av EU-parlamentet den 13 mars 2024. Beslutet möjliggör nu för teknikföretag att fokusera alltmer på nyttan – inte minst för välfärden. 

AI minskar fallskador
En av de senaste positiva aspekterna med AI inom välfärden är möjligheterna att dramatiskt minska fallrisker och fallskador. Det finns ett brett område av tekniska lösningar där artificiell intelligens kan hjälpa till att dra slutsatser och ge en tidig varning till såväl brukare som personal.

Qumea – radar och AI
Qumea från Schweiz har utvecklat en radarsensor som detekterar när en brukare rör sig i sovrummet och i bostaden. Genom smarta AI-funktioner kan personalen få en tidig varning när exempelvis en brukare reser sig ur sängen för att på egen hand ta sig till toaletten nattetid. Personalen får ett tidigt larm och kan då hjälpa brukaren och därigenom minska risken för fall. Systemet med AI bidrar då till minskade fallskador – närmare 80 procent minskning.

Affectiva – kamera och AI
Amerikanska företaget Affectiva har utvecklat ett AI-system som med kamerateknik tolkar människors tillstånd – även när inte talet används. Human Perception AI är en programvara med artificiell intelligens som kan upptäcka inte bara mänskliga känslor, utan också komplexa kognitiva tillstånd, som dåsighet och distraktion.

Kamerabilderna lämnar aldrig bostaden men kan skicka larm om brukaren går ostadigt eller har ansiktsdrag som kan indikera att allt inte står rätt till. Tanken är att ge en tidig varning – innan en fallolycka eller annan händelse. En tidig varning kan vara ett larm till vårdgivaren och en uppmaning till personen att sätta sig ner medan hjälp är på väg. 

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.