Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
F297e3d9 082e 4e31 87d5 b3fdbc5fd53a
Den 30 april arrangeras ett andra regiongruppsmöte tillsammans med PTS bland annat om hur e-hälsa ska kunna bli verklighet i alla delar av Sverige. Planen är nu att sammanställa detaljer. Summan av detaljerna ger en värdefull bild av helheten. Bland annat av hur ett inomhusnät för 5G ska se ut. Det är den infrastruktur som EU-kommissionen lyfter fram inför den framtida digitaliseringen i Europa.
 
Under regiongruppsmötet blir det fokus på de två mest krävande applikationerna. Sjukhus och byanät i låg tätortsgrad.
  1. Diskussionerna i regiongruppsmötets första del handlar om vilka applikationer som kommer att finnas i ett sjukhus. Ett sjukhus kan jämföras med ett vanligt bostadshus men med avsevärt fler uppkopplade apparater som ska vara integrerade.
     
  2. Diskussionerna i den andra delen handlar om vilka applikationer som kommer att finnas i ett litet samhälle dit fiberdragningen ännu inte har nått. Det är områden där kostnaderna för traditionell hälsa, vård och omsorg är som högst per brukare.
I ett sjukhus finns avancerad utrustning från stora globala leverantörer. Här finns redan samarbeten mellan leverantörer om hur exempelvis medicinska sensorer och ventilatorer är ihopkopplade med larmsystem. I takt med att utrustningar blir mobilt uppkopplade, finns det också etablerade tester som validerar att radiosignaler inte stör och påverkar de mätvärden som kommer från medicinska sensorer. Arbetet inom Internationella teleunionen (ITU) samt Post- och telestyrelsen (PTS) omfattar givetvis också att tillse att samhällets olika sektorer inte påverkar varandra på ett negativt sätt. Det görs genom att ta fram spektrumplaner med frekvensband som är lämpliga för olika användningsområden.
 
För samhällen i glesbygd har digitaliseringen i många fall varit en frustrerande utopi. Där marknadens aktörer inte har sett lönsamhet, har heller inte fiber grävts ner. Med ny teknik kan detta ändras. Luleå Tekniska Högskola kommer att redogöra för de tester som exempelvis har genomförts i Nackamasten och som skulle kunna medföra att glesbygd inom 10 mils diameter kan få bredband över luft istället för via fiber. Här är det av stor vikt att regioner samverkar med sina kommuner och med blåljus för att digitaliseringen ska bli verklighet. Det kommer att påverka hälsa, vård och omsorg på ett positivt sätt. Det kommer även att ge nya möjligheter för det lokala näringslivet. Inte minst lokala fastighetsbolag.
 
Användarföreningen diskuterar den framtida strategin för e-hälsa med allmännyttans fastighetsbolag i flera regioner. I diskussionen ingår PTS erbjudande om lokala tillstånd, vilket möjliggör en gemensam lösning för primärvård, omsorg och allmännyttan. Allmännyttan är viktig för den socioekonomiska balansen för e-hälsa i Sverige.
 
Det finns möjlighet att vara med under diskussionerna den 30 april. Sjukhus diskuteras mellan 13:00-14:30. Byanät diskuteras mellan 14:30-16:00. Anmäl intresse till info@teknikmarknad.se. Mötet är uppkopplat via Zoom och är givetvis kostnadsfritt.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du alltid välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.