Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
8042a35e c63b 1b03 9f60 ffb4f65c0392

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, läggs in på sjukhus för vård och besöker akutmottagningar.

Många av de som drabbas är äldre. Dessbättre går det att förebygga risken för fall genom bra kost, genom motion och genom att ha bättre koll på den egna medicineringen.

Fysisk aktivitet är centralt. Det finns en rad enkla övningar som stärker musklerna och förbättrar balansen. Pågående svensk forskning ska dessutom studera om ny teknik kan bidra till mer träning.

Forskning vid Karlstads universitet 
Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet driver ett treårigt projekt som ska studera ”Livskvalitet och fysisk aktivitet för äldre”. En del i projektet är att ta reda på om nya tekniska lösningar skapar fler möjligheter.

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader, vilket på olika sätt kan bidra till förbättrad hälsa, funktion och även sociala fördelar. 

Aktivitetsarmband ger stöd för träning
När fysisk aktivitet kan ske mer flexibelt och digitalt kan motivationen till detta öka och det blir lättare att hålla i sin goda vana, förklarar Johanna Gustavsson på KU:s hemsida. Utöver att exempelvis använda träningsprogram online kan ett aktivitetsarmband som återkopplar information till användaren stärka motivationen.

Det finns omfattande forskning om motivation till fysisk aktivitet och träning bland yngre och medelålders människor. Vad som motiverar en äldre person är inte lika väl beskrivet. 

Under pandemin har fler äldre personer blivit mer digitaliserade - vilket öppnar upp för fler möjligheter.

Fakta
Projektet på Karlstads universitet finansieras av stiftelsen familjen Kamprad och innehåller ett samarbete med Karlstads kommun och KBAB. De trygghetsvärdar som arbetar inom KBAB kommer att vara ett stöd i användandet av de digitala verktygen.

FDA och AHA
I veckobrevet den 16 maj 2023 beskrev Användarföreningen olika digitala verktyg i form av wearables. Eftersom wearables är en vanlig företeelse i USA, testas många produkter av nationella organ som amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och av AHA (American Heart Association). 

Framtidens teknik
Ny teknik kommer att förbli ett viktigt inslag i Användarföreningens arbete. Ett första område där exempelvis AI kommer att göra nytta, är att varna innan olyckan är framme. Genom så kallade multimodala analyser kan larm baseras på ett flertal faktorer – såväl vitaldata rörande individen som rådande omgivning. Även teknik som parerar fall utvecklas nu globalt.

En AI-kamera kommer att kunna varna för de flesta av de händelser som orsakar fall och fallskador. Utan att videobilderna lämnar bostaden. En AI-kamera kan varna för hala golv, en hund som vilar på golvet, en släckt lampa i trapphuset eller ett par tomma tofflor i hallen.

Det blir ett spännande 2024 som skapar grunder för ökad livskvalitet – för en allt ökande grupp äldre medborgare i Sverige.

Vi önskar fortsatt intressant läsning – samt ett

Gott Nytt År!