Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
699c493b 20e4 420b 98f6 7e19cfd493e8
Multivariat analys (MVA) - trendövervakning i skärgårdsområden
Användarföreningen och Teracom kommer att utveckla och distribuera en 5G-täckning i Stockholms skärgård, med utgångspunkt från Nackamasterna. 

På en utvalda ö i Värmdö kommun kommer en mobil radioutrustning att överföra radiolänken till ett lokalt nätverk, bestående av en Edge Core och lokala antenner, vilket ger 5G-täckning inom och utanför bostaden för den äldre som behöver anslutas.

Pensionären och bostadsbyggnaden på ön kommer att förses med olika typer av sensorer. För hälsotrendanalys kommer senioren att ha bärbara sensorer. För levnadsmönsteranalys kommer bostadsbyggnaden att ha sensorer som anger exempelvis besök i badrummet, användning av kylskåp, spis och andra typer av köksutrustning. Alla variabler samlas in, lagras och överförs på ett sätt som följer svensk lagstiftning och EU-direktiv.

Innovationshöjningen i detta projekt inkluderar den multivariata analysen som används för att säkra tidiga varningar, vilket indikerar att något sällsynt har inträffat eller att hälsan försämras.

Nytt svenskt projekt med MDH
Användarföreningen har inbjudits att delta i det internationella Decode-projektet med skärgårdsutmaningen. Även Teracom har inbjudits, vilket innebär nya möjligheter att skapa en mobil uppkoppling i skärgårdsmiljö. I Decode-projektet kommer ledande internationella specialister att delta – exempelvis från Belgien och Israel. Det är forskare vid Mälardalens högskola (MDH) som står som värd för Decode-projektet.

Multivariat analys (MVA)
Multivariat analys (MVA) baseras på principerna för multivariat statistik, som omfattar observation och analys av mer än en statistisk delvariabel åt gången. Vanligtvis används MVA för att hantering av situationer där flera mätningar görs på varje person och bostad samt där det är fastlagt att sambandet mellan dessa mätningar och deras strukturer är viktiga. En modern, överlappande kategorisering av MVA inkluderar:
  1. Normala och allmänna multivariata modeller och distributionsteori
  2. Studie och mätning av relationer
  3. Sannolikhetsberäkningar av flerdimensionella dataområden
  4. Definition av datastrukturer och mönster
Multisjuka äldre personer
Ett angeläget exempel är givetvis multisjuka äldre. För att kunna säkerställa ett oberoende och tryggt liv i skärgårdsmiljön, är det angeläget att tidigt kunna indikera och larma om något onormalt inträffar med hälsan. För en multisjuk person är det därför angeläget att mäta exempelvis EKG, rörelse och position. Om hjärtat blir arytmiskt (EKG), kan det samtidigt vara av relevans att veta om personen ifråga är ute på promenad (position och stegräknare), hur långt ifrån bostaden personen befinner sig (position) samt hur länge sedan personen var i sitt kök (position och kylskåpsöppning).

Tillsammans med Teracom arbetar Användarföreningen med en 5G-anslutning till skärgårdsområden i Region Stockholm för att kunna fjärrövervaka multisjuka äldre. Artificiell intelligens (AI) ingår i planerna och samarbete diskuteras därför även med Stockholms stads AI-samordnare. Detta är ämnesområden som givetvis är intressanta även i hög tätortsgrad, mitt inne i en storstad.

Personlig integritet
Att bo i skärgården eller på landsbygden är en paketlösning som kommer med fördelar och nackdelar. Det långa avståndet till samhällsservice som exempelvis primärvård kan med teknikens hjälp bli ett kort avstånd. Att vara uppkopplad med sensorer kan med relevanta säkerhetsåtgärder bli en lösning som inte heller äventyrar den personliga integriteten.

Och det tål att repeteras – att 5G kommer att utgöra ryggraden i det kommande arbetet har tre förklaringar. För det första erbjuder 5G end-to-end-säkerhet, med maximal cybersäkerhet. För det andra möjliggör 5G täckning både inomhus och utomhus. För det tredje erbjuder 5G kryptering och Network slicingNetwork slicing möjliggör säker hantering av patientdata i ett dedikerat nät, som en del av ett gemensamt fysiskt 5G-nät.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!