Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
9466b980 d3ce 04fa 9e14 9c2bcfc22456

Generella multifaktoriella åtgärder

En patientsäker miljö utgörs av generella multifaktoriella åtgärder. 

Regeringens uppdrag till E-hälsomyndigheten 2023, omfattar just att hälsodata ska bli tillgänglig nationellt i hela vårdkedjan – för all vård, såväl kommunal som regional hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.

Detta möjliggör multimodala analyser som kan minska riskerna för fall.

Multimodala analyser
Ju mer data som hälso- och sjukvården har, desto bättre analyser kan göras. 21 regioner och 290 kommuner kan tillsammans skapa bättre underlag för analyser – med statistiskt mer säkerställda resultat. Multimodala analyser kommer att öka i användning i takt med att alltmer hälsodata kan göras tillgängligt. Dels leder det till mer högupplöst klinisk forskning om fall och fallskador. Dels leder det till bättre kunskap om fall och hur tidiga varningar kan hindra fall och minska fallskador i realtid.

Klinisk forskning – multimodal analys
Klinisk forskning där flera olika typer av variabler ingår, kallas multimodal analys. Multimodala variabler inkluderar vitaldata och data exempelvis från bostaden och omgivningen. Kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens, sömn och syresättning kombineras exempelvis med årstid, utomhustemperatur, nederbörd och beteendemönster, även för att kunna hitta korrelationer när det gäller fall och fallskador.

Tidig varning
Ett angeläget utvecklingsområde är omgående insatser för att förhindra fall och fallskador. I boendemiljön skulle detta möjliggöras exempelvis med intelligenta kameror (computer vision) som kan leverera tidiga varningar och föreslå förebyggande åtgärder. Varningarna baseras på de multimodala analyser som görs på nationellt data. Detta är komplexa lösningar som passar för nationell samordning – snarare än att varje enskild kommun ska utveckla egna alternativ.

Teknik är bra investeringar – nationellt
I december 2020 tog regeringen med ministrarna Magdalena Andersson och Anders Ygeman i spetsen initiativ till Välfärdskommissionen, med syfte att skapa nationella samordning för teknik. 

I september 2023 tog regeringen med Socialminister Jakob Forssmed i spetsen beslutet att lansera en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar.

Fallsäkrad bostad
Teambaserat, multiprofessionellt och multifaktoriell individanpassad fallprevention kan ge en 30-60% reduktion av antal fall, enligt samtida forskning. 

Ny teknik kommer därför att förbli ett viktigt inslag i Användarföreningens arbete. Ett första område där exempelvis AI kommer att göra nytta, är att varna innan olyckan är framme. Genom multimodala analyser kan larm baseras på ett flertal faktorer – såväl vitaldata rörande individen som rådande omgivning. Även teknik som parerar fall utvecklas nu globalt.

En AI-kamera kommer att kunna varna för de flesta av de händelser som orsakar fall och fallskador. Den kan även ha koll på att medicinen tas. Utan att videobilderna lämnar bostaden. En AI-kamera kan varna för hala golv, en hund som vilar på golvet, en släckt lampa i trapphuset eller ett par tomma tofflor i hallen.

Det blir därför ett spännande 2024 som skapar grunder för ökad livskvalitet – för en allt ökande grupp äldre medborgare i Sverige.

Vi önskar fortsatt intressant läsning.