Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Afe426f3 9a15 292b 1012 708bda0a0e02
5G i Stockholms inre skärgård
Anny och Tore Axelsson på Värmdölandet blir pionjärer i Region Stockholm när det gäller 5G och välfärdsteknik.

Det var helt enkelt så att Tore tackade ja när Värmdö kommun ställde frågan. Kommunens Vård- och omsorgskontor är med i projekt Oden – med 5G-uppkoppling från högmasten i Nacka tillsammans med Teracom.

Hemmonitorering och snarkmask
5G-uppkopplingen ska inledningsvis omfatta befintliga applikationer i huset. Hemma hos Anny och Tore används redan medicinsk utrustning. Tore är knuten till HND-centrum på Danderyds sjukhus och det kan därför vara aktuellt att utforma 5G-uppkopplad hemmonitorering som en startpunkt. HND står för hjärt-, njur- och diabetessjukdomar och är givetvis en angelägenhet för fler att ta del av. Tore använder också snarkmask, vilken har behov av fjärruppkopplad service med jämna mellanrum. I stället för att åka hela vägen till Region Stockholms verkstad i Solna, kan snarkmasken servas genom en uppkoppling på distans. Även Tores pacemaker kan på sikt bli föremål för 5G-uppkoppling. En tillsynsrobot finns också på önskelistan.

5G gör det säkrare
5G möjliggör en cybersäker uppkoppling av medicinsk utrustning både inomhus och utomhus. 5G-nätet gör det möjligt för Region Stockholm och för Värmdö kommun att skapa ett ”nät i nätet”, som gör hanteringen av patientdata säkrare än exempelvis med Wi-Fi, som har svårare att fungera utomhus.

Realtids patientdata får inte hanteras hur som helst. EU-direktiven skärps till alltmer och EU-kommissionen har kommit fram till att 5G blir ryggraden i Europas digitalisering. Inte minst för att 5G fungerar både inomhus och utomhus. Dessutom för att 5G-standarden erbjuder en dedikerad frekvens med kryptering och möjlighet att få ett eget nät i 5G-nätet (Network Slicing). Batteritiden för en 5G-sensor är dessutom överlägsen exempelvis Wi-Fi.

Nackamasten blir länken
Projekt Oden hjälper till att få fram bredband till Stockholms skärgård – utan att gräva ner fiber. De 300 meter höga Nackamasterna får därmed en ny uppgift i samhället. Masterna byggdes för att distribuera radio- och TV-sändningar. Nu blir högmasterna en länk för att ordna bredband till de sista vita fläckarna på bredbandskartan. Teracom har med sitt nya regeringsuppdrag en viktig uppgift att stödja samhällsviktiga organisationer i utveckling av digitalisering – för medborgarnas livskvalitet, trygghet och säkerhet. Teracom har också en egen 5G-licens för detta ändamål.

Viktigt med engagemang
Projekt Oden behöver modiga medborgare för att kunna ta utvecklingen framåt. Anny och Tore passar alldeles utmärkt in i projektet. Anny har erfarenhet av kommunsektorn och har arbetat på dåvarande SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Tore har ett stort teknikintresse och har arbetat många år som elektriker och på SL (Storstockholms Lokaltrafik). Tore har dessutom förtroendeuppdrag inom PRO. Kombinationen blir alldeles utmärkt i arbetet med Projekt Oden.

Anny och Tore på Värmdölandet blir pionjärer och goda ambassadörer när det gäller 5G och välfärdsteknik.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.

Välkommen till en spännande fortsättning!