Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
55e42f9d eb05 4f54 87e4 39ce5a4bfeae

En säng som ger vila och återhämtning är centralt för en god livskvalitet. Inte minst inom äldreomsorgen mitt under svensk högsommar. Det finska företaget Neurosonic erbjuder en tekniklösning som bedöms kunna ge stora vinster framförallt inom äldreomsorgen. Tekniken möjliggör bättre sömn som i sin tur ger ökad livskvalitet, ett minskat personalbehov nattetid och även ett minskat läkemedelsbehov.
 
Lågfrekvensvibrationen i Neurosonics teknik påverkar automatiskt kroppens naturliga avslappnings- och återhämtningsmekanismer och hjälper användarna att sova bättre, koppla av och återhämta sig. Denna teknik kan enkelt integreras i en mängd olika möbler och enheter.
 
Bättre sömn
Neurosonics teknik har en lugnande effekt på människokroppen, det autonoma nervsystemet och sinnet. Produktionen av stresshormoner reduceras och sömnmekanismerna återställs. Nattväckningen minskar och sömnen blir mer vilsam och återhämtningseffektiv.
 
Avslappning
Tekniken stabiliserar det autonoma nervsystemet, särskilt i samband med aktiveringen av det sympatiska nervsystemet – exempelvis i samband med psykisk eller fysisk stress. Neurotransmittorernas kapacitet förbättras och nervbanorna försätts i ett lugnare tillstånd. De lågfrekventa vibrationerna påverkar alltså nervsystemets signalsubstanser på ett sätt som skapar avslappning.
 
Fysisk och mental återhämtning
Tekniken ger en fysisk återställning genom att balansera det autonoma nervsystemet. Parasympatiska system får en positiv aktivering. Både kropp och själ styrs mekaniskt till ett tillstånd som förhindrar och tar hand om stressrelaterade symtom.
 
Intestinala funktioner
Den lågfrekventa vibrationen aktiverar också tarmens blodcirkulation och skapar positiva effekter genom att den parasympatiska verkan förbättras i kroppen. Serotoninnivåerna stiger, vilket främjar det totala välbefinnandet.
 
Smärtlindring
En av kärnfunktionerna i Neurosonics teknik är att på ett säkert men effektivt sätt påverka det autonoma nervsystemet och hjälpa kroppen att läka sig själv. Neuralnätet lugnar sig, lymfcirkulationen blir mer aktiv och smärtan lindrar. Kroppen känns mer avslappnad och sömnmekanismerna återgår till ett mer normalt tillstånd.
 
Ämnesomsättning
En väl fungerande ämnesomsättning har erfarenhetsmässigt en betydande inverkan på hälsan. Kinesisk medicin har långa traditioner inom behandling med vätskecirkulation som en av de viktigaste faktorerna för det totala välbefinnandet. Neurosonic tar denna kunskap till en ny typ av användning eftersom teknikens lågfrekventa vibration hjälper metabolisk återställning. Även muskelcirkulationen tenderar att återställas i en snabbare takt.
 
Professor Markku Partinen är neurolog och driver Finlands enda sömnklinik vid Helsingfors universitet. Markku Partinen har studerat effekterna av vibrationer vid behandlingen av sömnstörningar. Resultaten har varit lovande både när det gäller att förbättra sömnkvaliteten och lindra ångest. I sin rapport konstaterar Professor Markku Partinen att lågfrekvensvård har visat sig fungera bra på personer som lider av tidig sömnlöshet, som ännu inte utvecklats till en kronisk åkomma.
 
Ny teknik som kan öka välbefinnandet och samtidigt minska behovet av traditionell vård och omsorg kommer att bli av största intresse inom äldreomsorgen de närmaste tio åren. Framförallt är möjligheten till en minskad medicinering en fördel. Det skulle ge minskade medicinska bieffekter och minskade miljöeffekter i samband med utsläpp av läkemedelsrester från våra avloppsreningsverk.
 
Kan dessutom sömnen bli bättre, exempelvis under sommarnätter med tropiska temperaturer, är det ett stort steg framåt för folkhälsan.