Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
0ed858b5 a738 4ec1 ab7f 1572ec252009
Välkommen tillbaka från sommarledigheten! 
Användarföreningens veckobrev ägnade sommarveckorna åt att beskriva teknik med temat ”teknik som inte märks”. Totalt sex exempel under sex veckor med teknik som egentligen ingen kanske lägger märke till men som bidrar med sänkta kostnader för vård och omsorg, samt inte minst, ökad livskvalitet.

Om du inte hade mailen tillgänglig under sommaren, kan du läsa om de sex exemplen på teknikboken.com. Här följer en sammanfattning av rubrikerna:
  1. AOT – skapar säkert kall- och varmvatten
  2. Vårdens arkitektur – ökad säkerhet mot fallskador
  3. Lågspänning – teknik för säkrare boende
  4. Desinficerande ljus – minskade bakteriella infektioner
  5. Renare luft – ökad syreupptagning och förbättrad hälsa
  6. Dämpande golv – ökad säkerhet mot fallskador
Sommarens veckobrev erbjöd sex exempel med teknik som motiverar en ökad samordning mellan fastighetsägare, omsorg, vård och hjälpmedelscentral. Under hösten kommer fler teknikexempel att beskrivas. Dels i veckobreven men framförallt inom ramarna för 5G i byggnad, som just formar en samordningsansats för att möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg.

Välkommen tillbaka till en spännande höst!