Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4fcdfaa5 fe9b 4354 be14 f26ba1fe1bcd
Det svenska företaget ImagineCare lanserar spännande lösningar inom hemmonitorering. Med en plattform som även lämpar sig för att avlasta sjukvården under pågående corona-kris, intar ImagineCare nu en tätposition inom e-hälsa.
 
Plattformen från ImagineCare består av en mobilapp, blåtandskopplade mätenheter, en molntjänst för dataanalys och en vårdgivarapplikation. Vårdpersonal kan genom plattformens vårdgivarportal ge proaktivt stöd efter individens behov och förutsättningar. Plattformen använder en webbaserad applikation som sorterar inkommande information och signalerar när det finns avvikande värden.
 
Patienter, brukare och anhöriga får tillgång till en användarvänlig app där personer kan göra egna, av vården ordinerade, hälsomätningar, sätta hälsoplaner, svara på frågor samt vid behov interagera med sin vårdpersonal. Mer specifikt stöd finns för personer som har hjärtsvikt, KOL, diabetes samt för personer med högt eller lågt blodtryck. I appen finns också stöd för personer med psykisk ohälsa.
 
ImagineCares plattform lämpar sig väl för att kunna avlasta sjukvården – även under Covid-19-krisen. Hemmonitorering är en central åtgärd för att minska inflödet till sjukhusens akutmottagningar. Dels för att minska smittspridning på sjukhus och att vårdpersonal i karantän kan fortsätta arbeta och bidra till sjukvården. Dels för att frigöra vårdresurser för att ta hand om de allvarligast sjuka.
 
ImagineCare har vid testförsök under 8 månader, med 2894 patienter, kunnat påvisa en minskning med 16% i total vårdkostnad för patienten. Det är ett imponerande resultat som också befäster den svenska visionen om e-hälsa. Att inom en snar framtid kunna decentralisera vård och omsorg för multisjuka äldre. Att yrkesverksamma brukare med folksjukdomar kan få en tidig indikation när hälsan är på väg att förändras. ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i hälsotillståndet innan brukaren blir sjuk eller behöver söka vård.
 
Tekniken från ImagineCare ligger alltså väl i linje med Vision e-hälsa 2025:
 
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.