Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
65a3abf8 17d6 4aa2 955e bee909afd06e
Användarföreningen ska samla hela Sverige i utvecklingen av välfärdsteknik.
Så formulerades grundidén redan 2015 när Användarföreningen startades.
Användarföreningen firar fyra år i maj och har sedan starten fortsatt med att lansera goda lösningar till Sveriges kommuner och omsorgsföretag. Arbetet organiseras i samverkan med ledande aktörer och tekniska högskolor från hela landet.
 
Över 260 deltagare, från totalt 50 kommuner i 15 län samt 8 av Sveriges ledande vårdföretag, bidrog till att Användarföreningen startades på KTH 2015. Sedan dess har hundratals teknikexempel presenterats i Teknikboken.com. Nära 200 veckobrev har skrivits och distribuerats till läsare i kommuner över hela landet. Landsomfattande drivningsmöten har genomförts på landets tio tekniska högskolor. Från Luleå Tekniska Universitet i norr till Lunds Tekniska Högskola i söder.
 
Användarföreningen har med åren intensifierat samarbetet med utvalda högskolor och med ledande teknikleverantörer. Syftet är givetvis att samla den bästa kunskapen och att skapa skalfördelar för kommuner och regioner när stora teknikskiften ska genomföras.
 
Redan 2016 lanserade Användarföreningen Larmcentral 2.0 – med 5G som den nya globala standarden. I dialog med Ericssons koncernledning lades grunden till det som nu är Landsbygdsklustret och 5G i byggnad. 5G möjliggör en digitalisering med luftburet bredband i de delar av Sverige där behovet är som störst. 5G ger också de fördelar som i framtiden kommer att förenkla för kommuner när välfärdsteknik ska upphandlas. Upphandlingskriterier som kryptering, behörighetskontroll och positionering kan byggas in i nätet. Livsuppehållande och trygghetssäkrande applikationer kan ges högre prioritet än att grannen laddar ner en film från nätet.
 
5G möjliggör bredband där fiber är olönsamt. 5G bidrar till att larm och nattkameror kan göras allt säkrare och smartare. Mobil välfärdsteknik och e-hälsa kommer att kunna upphandlas på ett enklare sätt. Det åldrande samhället kommer att tydliggöra behovet av en ökad digitalisering.
 
För att utvecklingen ska ta fart behövs fler kunniga organisationer som samverkar - inte bara regionalt - utan över hela landet. Nu välkomnar vi Luleå Tekniska Högskola som en ledande utvecklingspartner i arbetet med 5G. Det är framför allt CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik, och EIC, Centrum för Innovation och eHälsa som Användarföreningen samverkar med.
 
2020 lanseras 5G i Sverige. Användarföreningen samlar tillsammans med partners inledningsvis 9 regioner i arbetet för att skapa 5G-applikationer för vård och omsorg. I extremt glest befolkade områden och i byggnader. Ett flertal av Sveriges ledande fastighetsbolag deltar liksom ledande mobiloperatörer.
 
Fler regioner och fastighetsbolag är givetvis välkomna att ansluta sig till samverkansprojekten. Gärna också utanför Stockholms län.
 
Är du intresserad av att veta mer, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Användarföreningen är också med under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.