Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Acca0830 4dee 6470 567e d94649b8f03a

Välfärden flyttar hem
Äldreomsorg och sjukvård flyttar alltmer in i bostäder. 

Det är en internationell trend, som sätter alltmer fokus på säker digitalisering i bostäder. Smarta byggnader får därmed en ny innebörd.

Den 26 september arrangeras seminariet Smarta byggnader - Ny ryggrad med 5G. Det blir information om det senaste kring juridik och teknik.

Framtidens Teams-möten inom välfärden
Ofrivillig ensamhet är ett första område där ny digitalisering har svar och lösningar. Att ha förtroliga Teams-möten mellan brukare, anhöriga och vårdgivare omfattas av den nya cybersäkerhetslagstiftning som kommer den 1 januari 2025. Ett halvår senare, den 28 juni 2025, kommer den nya tillgänglighetslagstiftningen, som stipulerar att uppkopplade paddor och mobiler ska fungera säkert i bostäder för äldre personer. Såväl för tjänster som SvT Play som för Teams-möten. Tillgänglighetslagstiftningen kommer att kräva mobil uppkoppling.

Trygghetslarm – utomhus och inomhus
Trygghetslarm är ett andra område där ny digitalisering har svar och lösningar. Moderna trygghetslarm har allt fler funktioner, som ska kunna fungera var brukaren än befinner sig. Det kan exempelvis vara GPS-funktioner eller medicinska sensorer för leverans av vitaldata 24/7. Den nya cybersäkerhetslagstiftningen kräver säker uppkoppling för alla digitala tjänster inom välfärden. Även i bostaden – för att kunna larma om brukaren inte varit i köket på hela veckan, eller, har tillbringat fyra timmar på toaletten. Här kommer fastighetstekniken in i bilden.

Nyckelfria lås
Nyckelfria lås är ett tredje område där ny digitalisering ger nya möjligheter. Här krävs exempelvis lagenlig uppkoppling i ett trapphus byggt i betong, för att vårdgivare ska kunna få access till brukarens ytterdörr. En ökande krets av vårdgivare ska kunna använda samma planeringssystem för nyckelfria lås – oavsett låsets eller nyckelgömmans fabrikat. Digital och fysisk access inom välfärden omfattas också av den cybersäkerhetslagstiftning som kommer 1 januari 2025. Även här inkluderas alltså traditionell fastighetsteknik som skalskydd.

Seminarium – Smarta byggnader - Ny ryggrad med 5G 
Seminariet Smarta byggnader - Ny ryggrad med 5G, som infaller den 26 september, fördjupar alltså diskussionen kring hur uppkopplad teknik och digitalisering kommer att utvecklas inomhus – i enlighet med nya lagtexter. Årets seminarium presenterar experternas syn på hur data kan tillgängliggöras på ett cybersäkert sätt. Det blir information om både juridik och teknik – kopplat till fastighetstekniken.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.