Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
E69841bc e515 d214 4974 8c1c2bae972e
Samhällsnät för nationell pandemiövervakning 
I september 2017 skrev Användarföreningen om samhällsnät i veckobrevet. Fyra år senare tas det första steget – i samband med testerna med Nackamasterna i Värmdö kommun. Parallellt upphandlas nya RAKEL. Pandemiövervakningen projekteras med master och kärnnät – gärna i ett utbyggt samhällsnät.

Det uppkopplade samhället kommer att behöva utbyggda kommunikationslösningar som stöttar samhällsviktig verksamhet. Det behövs ett förbättrat samhällsnät för sekretessbelagd information inom polis och räddningstjänst, transporter, skola och annan samhällsviktig verksamhet. Användarföreningen menar att även vård och omsorg bör passas in i dessa samhällsstrukturer.

Digitala mobila samhällssystem finns redan. I Sverige vidareutvecklades 200 analoga radiosystem till ett digitalt, då RAKEL färdigställdes år 2010. RAKEL är ett system för radiokommunikation för säkerhetsorganisationerna och räddningstjänsten i Sverige. Det används främst av polis, militärpolis, räddningstjänst, ambulansverksamhet och SOS-alarmering men även för kommunal och statlig krisberedskap. Systemet är digitalt och sändningarna kan krypteras för att de inte ska kunna avlyssnas.

Även RAKEL behöver moderniseras. Det är inte bara talmeddelanden som behöver överföras i ett framtida samhällssystem. Bredbandsdata kommer också att behövas i kommunikationen. Inte minst inom vård och omsorg. Att bygga specifik teknik som bara används av ett fåtal samhällsorganisationer är inte vägen framåt. Det är allt viktigare att rida på den globala utvecklingen. Även samhällsviktiga system ska vara byggda på kommersiell teknik som dessutom ett flertal samhällssektorer inom civilsamhället kan dra nytta av. Organisationen Missing people behöver ibland vara med i polisens kommunikation när försvunna medborgare ska hittas. Anhöriga och närstående kommer att behöva vara med i landstingens och kommunernas kommunikation när våra äldre ska tas om hand. Flera aktörer ska alltså kunna dela på samma basstruktur, exempelvis master och fiber.

5G blir ryggraden
Att skapa tekniska lösningar är inte ett problem. Problemet är den allt högre kostnaden för att få många mindre parallella standarder att hänga med i utvecklingen. Det blir därför desto viktigare att samordna fysisk samhällsstruktur och att följa global teknikstandard.

5G tillhandahåller strukturen för ett samhällsnät. Alltifrån tillgänglighet till informationssäkerhet. Staten ska ha kontroll över säker kommunikation. Det måste också finnas tillräcklig kapacitet för applikationer inom vård och omsorg. Livräddande insatser kommer därför att gå före nedladdning av en film i en gemensam lösning.

Den 21 september återkommer Användarföreningens traditionella seminarium som heter Ny teknik i äldreomsorgen. Den 26 oktober arrangeras ett seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Bägge dessa tillfällen bjuder på genombrytande tekniklösningar – med koppling till initiativet ovan.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!