Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
9caad5fb 85f8 4854 941a 4f98a051bb3a
Samordning och standardisering
Den 2 december 2020 höll finansminister Magdalena Andersson och digitaliseringsminister Anders Ygeman en digital pressträff med Välfärdskommissionen. Besked gavs att digitaliseringen nu ska standardiseras över hela landet.

Användarföreningen har sedan starten av projektet 5G i byggnad 2018, arbetat just med de globala formaten av standardisering.

Det finns flera skäl som talar för att 5G får en betydande roll i Sveriges välfärdsutveckling. 

EU-kommissionen lyfter fram 5G som ryggraden i Europas digitalisering. EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet lyfter speciellt fram e-hälsa som en av fem samhällssektorer där hälsoövervakning, patientregister på distans och smarta diagnoser utgör tre viktiga hörnstenar. 

Digitaliseringspotentialen för dessa tre hörnstenar uppgår i 2025 års samhällsvärde till 70 miljarder kronor för svensk välfärd, enligt beräkningar från bland andra McKinsey&Company (2016).

70 miljarder är den största enskilda digitaliseringspotentialen för välfärden. Det kan jämföras med mobila verktyg för hemsjukvård och hemtjänst som representerar 10 procent av denna potential – 7 miljarder kronor.

En cybersäker digitalisering med hälsoövervakning, patientregister på distans och smarta diagnoser utgör sammantaget en dominerande digitaliseringspotential, även i låg tätortsgrad. Det är därför det övergripande temat under höstens seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen. Det blir fokus på 5G, trendmonitorering och glesbygd.
  • 5G är här. Inte bara i de större städerna. Nu möjliggörs 5G över luft, även till områden som inte har fiber. Exempelvis via Teracoms högmaster eller via satellit. Det innebär att extrem glesbygd som Stockholms skärgård och Norrbottens inland kan skapa digitala oaser i samhällen som fram till nu varit vita fläckar på bredbandskartan – med bristande mobiluppkoppling.
  • Trendmonitorering. Vårdskulden under corona-krisen hade kunnat reduceras med trendmonitorering. Möjligheten att på distans följa hälsotrender samt förebygga sjukdom och ohälsa. Genom den säkra End-to-End-uppkoppling som 5G möjliggör, skapas nya lösningar. Med en global standard läggs grunden till en individualiserad äldreomsorg med hemsjukvård.
  • Glesbygd. Det blir fokus på de regioner som ligger utanför teleoperatörernas prioriteringar. Med ljuset på det självklara att hela Sverige ska leva. Att belysa möjligheten att åldras i den bygd där vi känner oss hemma. I kretsen av familj, grannar och goda vänner. Ny, ledande svensk teknik ska nu säkra de självklara målsättningarna i det välfärdssamhälle vi eftersträvar.
Kan även förutspå smittspridning
Med 5G i kombination av datorsimuleringar, öppnas också möjligheterna att simulera smittspridning med en minskning av dyra massprovtagningar. Modelleringen i stor skala ger information om vilka geografier och populationer som behöver vilka typer av åtgärder.

Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september kommer att beskriva det senaste från arbetet med Teracom och med trendmonitorering. I oktober planeras ytterligare ett seminarium som specifikt kommer att beröra pandemiövervakning – med 5G och Artificiell intelligens (AI).

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.

Välkommen till en spännande fortsättning!