Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
5a013785 6d1f 30aa 680c b30fbe94cc82

Tack till dig som läsare för att du har följt Användarföreningen under 2023!

2024 får ett starkt fokus på att förebygga fallskador. 
Fem utvecklingsområden är i fokus såväl för veckobrev som för kommande seminarier.

Förebygga fall
Fallskador är en dominerande post i äldreomsorgens avvikelserapporter. Det finns därför anledning att arbeta förebyggande på flera sätt. Att implementera rutiner för fallprevention är en grundläggande uppgift inom äldreomsorgen – vilket blir mer angeläget i takt med att personaltätheten minskar.

Minskade fallskador
Lösningar som tar upp fallenergin och därmed minskar risken för fallskador måste beaktas i ett tidigt skede. Dämpande golv är ett sådant exempel som aktualiseras redan när boenden projekteras. I takt med att bostäder utvecklas till virtuella sjukhus, blir golven alltmer intressanta.

Bättre balans
Sömn, blodtryck och balansträning. Det finns en rad faktorer som kan minska risken för fall inomhus. Ett sätt att löpande träna balansen kan vara att sätta på sig strumpan stående på en fot. Mindre stillasittande, mer rörelse - påverkar både blodtryck, flödet i kroppen - syresättning till blodet, andningen och sömnen. Med minskad risk för yrsel och fall.

Utomhusmiljö
Regeringens mål är att samhället ska utformas så att det blir tillgängligt för alla medborgare. Trafikverket har regeringens uppdrag att, tillsammans med Transportstyrelsen, arbeta fram ett så kallat prioriterat kollektivtrafiknät av tillgänglighetsanpassade busshållplatser och stationer för trafikanter med funktionsnedsättning.

Framtidens teknik
Ny teknik kommer att förbli ett viktigt inslag i Användarföreningens arbete. Ett första område där exempelvis AI kommer att göra nytta, är att varna innan olyckan är framme. Genom så kallade multimodala analyser kan larm baseras på ett flertal faktorer – såväl rörande individen som rådande omgivning. Även teknik som parerar fall utvecklas nu globalt.

Det blir ett spännande 2024 som skapar grunder för ökad livskvalitet – för en allt ökande grupp äldre medborgare i Sverige.

Vi önskar fortsatt intressant läsning – samt ett

Gott Nytt År!