Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
95a39475 ef9c 3ff7 5d6f 44e9060518bc
Pandemiövervakning med mobil teknik
Den 26 oktober arrangeras ett seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik.

Det senaste årets pandemi med COVID-19 har resulterat i stora skador i samhällen över hela världen. Stora ansträngningar görs nu för att skapa lösningar som på olika sätt kan överblicka och mer kostnadseffektivt avgränsa samt åtgärda smittspridning – i stället för fullständiga nedstängningar av samhällen. Fullständiga nedstängningar är destruktiva för samhällen.

En alternativ möjlighet kan skapas med mobilt uppkopplad sensorteknik. Med sensorer på en population och med sensorer i inomhusmiljöer. De analysmodeller som byggs upp kallas agentbaserad modellering och kan tydliggöra hur smittspridning utvecklas. Dessutom hur smittspridning kan minskas.

Digital infrastruktur
5G-utvecklingen och den efterföljande 6G-utvecklingen kommer att erbjuda nya möjligheter med säker uppkoppling och smarta nät. Sensorer på kroppen med mobil uppkoppling och överföring av data utvecklas med hög hastighet världen över. Därför behövs en utbyggnad av de mobila näten, både inomhus och utomhus.

Under hösten 2021 arrangeras två seminarier som beskriver hur den nya digitala infrastrukturen understödjer äldreomsorgen och folkhälsan. Den 21 september genomförs Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen. Då beskrivs hur högmasterna möjliggör hemmonitorering även i skärgårdsmiljö.

Den 26 oktober 2021 genomförs alltså ett angränsande seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Då deltar några av Sveriges främsta experter på smittspridning, artificiell intelligens (AI) och agent-based modelling (ABM).

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!