Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Acfde7e9 54c8 9601 26c6 23216107b799

Ny teknik i äldreomsorgen
En nationell digital infrastruktur för god och nära vård. 

Årets seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 24 september presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. 

Trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk
Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt diskuteras den skärpta lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa.

Läs hela programmet genom att klicka på länken nedan:

Ny teknik i äldreomsorgen 2024

Regeringskansliet inleder
Som traditionen påbjuder, inleder Regeringskansliet seminariet med en sammanfattning av satsningen på en nationell digital infrastruktur i syfte att understödja regioner och kommuner i arbetet att utveckla en god och nära vård.

E-hälsomyndigheten – färdplan
E-hälsomyndigheten redogör för den färdplan som ska utforma en nationell digital infrastruktur. Hur samverkan mellan 20 regioner och 290 kommuner i Sverige kan öka. Hur lokala digitala lösningar bättre kan knytas ihop.

Tekniska exempel
Seminariet fokuserar på de vanligaste användarfallen med digitala lösningar i svensk välfärd. Trygghetslarm, nyckelfria lås och minskade fallolyckor. Dessutom – hur nationella nätverkslösningar kan skapa bättre samverkan.

Ny cybersäkerhetslagstiftning
Seminariet beskriver också hur EU:s cybersäkerhetsdirektiv, som blir svensk lagstiftning den 1 januari 2025, kommer att påverka kommuners upphandling av trygghetslarm, nyckelfria lås och andra välfärdslösningar. 

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar alltså diskussionen kringen nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.