Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
21e0e20f f71b c102 a213 d80ca330fe94

Drönare för leverans från lokal flygplats eller Droneport. Det blir ett tema för det uppkopplade seminariet den 23 augusti. Seminariet belyser hur enskilda kommuner kan samverka med flygplatser och Droneports, till gagn för de egna förvaltningarna och lokalt näringsliv.

Drönare
Sveriges 200 flygfält och flygplatser utgör självklara och naturliga noder för en hållbar multimodal frakthantering. Drönardepåer - så kallade Droneports - blir alternativet för orter som saknar flygplats.

Hållbar digitalisering
Drönarleveranser är betydligt billigare än traditionella leveranser. Dessutom är de snabbare och kan leverera dygnet runt. Med en hastighet av 80 km per timme och med 80 leveranser per dygn, kan en drönare från en kommunal Droneport leverera på 14 minuter istället för en dryg timme med bil. Med egen flygplats skapas ytterligare fraktanslutningar till andra logistikcenter, vilket stärker det lokala näringslivet i förhållande till global e-handel. Drönarleveranser och logistikcentra blir nya inslag i kommunens infrastruktur.

Drönartransporter med lokala fördelar
Den 23 augusti anordnas ett speciellt uppkopplat seminarium som beskriver skillnaden mellan en lokal flygplats och en Droneport i framtidens leveranser med drönare.

Ta del av experternas beskrivning av hur

  • elektrifierat och automatiserat flyg driver utvecklingen av såväl flygplatser som Droneports

  • flygplatser bör utvecklas för att säkra en klimatsmart och hållbar transportsektor

  • hybrid-drönare med fasta vingar är ungefär hälften så dyr som en fastvingad drönare och upp till 7,5 gånger billigare än en drönare med flera rotorer.

Samordning blir ett tydligt fokus när e-handel ska förlängas med hållbara transporter. Exempelvis hur samordning mellan kommuner och regioner kan bidra till en utbyggd kapacitet. Hur en samordnad digital kvittering säkrar att beställda varor når rätt mottagare.

Flygningar säkras av en uppsättning system som varje drönare utrustas med – exempelvis fallskärm och manuell drift.

Framsteg inom mjukvara och UTM-system tillåter upptäckt och undvikande av hinder, och möjliggör optimala flygvägar.

Anpassade infrastrukturer, som smarta brevlådor eller speciella fönster, tillåter säker hemleverans, särskilt i tätorter.

På så sätt kan hela landet täckas genom ett nätverk av nav och Droneports, vilket ökar snabbhet och tillförlitlighet för leveranser, och underlätta tillgången till varor och tjänster för alla.

Lokala behov och drönarteknik
Under seminariet den 23 augusti deltar representanter från flygplatser, handelns organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om möjligheten med rikstäckande drönarleveranser.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.