Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Ff18e678 9af9 4628 7069 1406940d3bf4

Den 26 juli 2016 skrev Användarföreningen första gången om ”Igelkott golv” – ett golv utvecklat på KTH som tar upp energin vid fall och därigenom minskar riskerna för lårbensbrott och andra frakturer. 

Teknik som inte märks är alltid en fördel – för brukare och för personal. 

Dämpande golv
Fallskador är som tidigare beskrivits en dominerande post i omsorgens avvikelserapporter. Golv har av naturliga skäl en betydande roll i de fallskador som uppstår inomhus. Att använda mjuka golvytor är en möjlig väg att minska skador men en mjuk golvyta försvårar samtidigt rörligheten på andra sätt. En mjuk golvyta kan göra det svårare att köra med rullstol och rullator. Ett säkert boende har behov av dämpande golv och annan teknik som inte märks.

Hård yta – dämpande effekt
Golvkonstruktionen Igelkott golv kommer ur mångårig forskning vid avdelningen för Neuronik på KTH, en golvkonstruktion som enligt forskningen kan minska fallskadorna med cirka 40 procent. Det motsvarar en samhällsbesparing på drygt 8 miljarder kronor per år och därtill ökad livskvalitet för de annars drabbade.

Golvet har en hård yta som gör det möjligt för rullstolar, rullatorer, giraffer och andra hjulburna inventarier att röra sig som på ett vanligt golv. Skillnaden jämfört med ett vanligt golv består i det lager med gummipiggar som finns under den hårda golvytan. Det är detta lager som tar upp delar av rörelseenergin då en person faller på golvet. Det är rörelseenergi som annars skulle tas upp av exempelvis höftbenet, handlederna, kotben och skapa frakturer och andra skador.

En del av fastigheten
Golv definieras enligt jordabalken som en del av en fastighet och tillhör därför fastighetsägaren. Samtidigt är det omsorgsleverantören och regionen som kan spara pengar på ett dämpande golv. Kostnaden för ett inmonterat golv bör rimligtvis göras upp mellan dessa tre parter. Möjliga partssamverkande finansieringsmodeller för dämpande golv och andra fastighetsrelaterade teknikexempel utarbetas i projektet 5G i byggnad.

Är du intresserad av att veta mer om hur dämpande golv kan integreras i framtida vård och omsorg, kontakta gärna Användarföreningen.

Framtidens teknik
Ny teknik kommer att förbli ett viktigt inslag i Användarföreningens arbete. Ett första område där exempelvis AI kommer att göra nytta, är att varna innan olyckan är framme. Genom så kallade multimodala analyser kan larm baseras på ett flertal faktorer – såväl rörande individen som rådande omgivning. Även teknik som parerar fall utvecklas nu globalt.

En AI-kamera kommer att kunna varna för de flesta av de händelser som orsakar fall och fallskador. Utan att videobilderna lämnar bostaden. En AI-kamera kan varna för hala golv, en hund som vilar på golvet, en släckt lampa i trapphuset eller ett par tomma tofflor i hallen.

Det blir ett spännande 2024 som skapar grunder för ökad livskvalitet – för en allt ökande grupp äldre medborgare i Sverige.

Vi önskar fortsatt intressant läsning – samt ett

Gott Nytt År!